Earthquake Information:

第011號 02月14日04時06分 規模6.3 臺東縣政府東偏南方 27.4 公里 (位於臺灣東部海域) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第011號有感地震報告
發 震 時 間: 104年 2月14日 4時 6分31.8秒
震 央 位 置: 北 緯 22.66 °
東 經 121.40 °
震 源 深 度:  27.8 公里
芮 氏 規 模:  6.3
相 對 位 置: 臺東縣政府東偏南方 27.4 公里 (位於臺灣東部海域)

各 地 震 度 級

臺東縣地區最大震度 5級 高雄市地區最大震度 4級 臺南市地區最大震度 4級
綠 島 5 旗 山 4 新 化 4
東 河 5 桃 源 3 臺南市 4
成 功 5 甲 仙 3 楠 西 3
池 上 5 高雄市 3 東 山 3
臺東市 4 善 化 3
卑 南 4 永 康 3
初 鹿 4 佳 里 3
太麻里 4 七 股 3
蘭 嶼 4
長 濱 4
大 武 3
安 朔 3
利 稻 3
屏東縣地區最大震度 3級 花蓮縣地區最大震度 3級 嘉義縣地區最大震度 3級
三地門 3 紅 葉 3 大 埔 3
枋 寮 3 光 復 3 阿里山 3
屏東市 3 磯 崎 3 草 山 3
九 如 3 西 林 3 六 腳 3
恆 春 3 壽 豐 3
鵝鑾鼻 3 鹽 寮 3
小琉球 2 玉 里 2
銅 門 2
吉 安 2
花蓮市 2
太魯閣 2
和 平 2
秀 林 1
雲林縣地區最大震度 3級 嘉義市地區最大震度 3級 南投縣地區最大震度 3級
草 嶺 3 嘉義市 3 日月潭 3
古 坑 3 魚 池 2
斗六市 3 南投市 2
四 湖 3 合歡山 2
埔 里 1
彰化縣地區最大震度 3級 臺中市地區最大震度 2級 宜蘭縣地區最大震度 2級
員 林 3 霧 峰 2 南 山 2
二 水 2 德 基 2 南 澳 2
大 城 2 臺中市 2 牛 鬥 2
彰化市 2 大 肚 2 羅 東 2
東 勢 2 宜蘭市 2
外 埔 2 蘇 澳 1
苗栗縣地區最大震度 2級 澎湖縣地區最大震度 2級 新竹縣地區最大震度 2級
鯉魚潭 2 馬公市 2 竹 東 2
三 義 2 東吉島 1 竹北市 1
獅 潭 2
苗栗市 2
竹 南 2
獅頭山 1
新北市地區最大震度 2級 桃園市地區最大震度 1級 新竹市地區最大震度 1級
五分山 2 三 光 1 新竹市 1
新 店 1 中 壢 1
坪 林 1 桃園市 1
新北市 1
五 股 1
臺北市地區最大震度 1級
臺北市 1
信義區 1

附註:沿岸地區應防海水位突變

Origin Time:2015/02/14 04:06:31
Lon:121.40°E
Lat:22.66°N
Depth:27.8km
Mag:6.3
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist=  7.65,AZ=257.34,PGA(V)= 79.14,PGA(NS)= 197.10,PGA(EW)= 126.27
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 26.95,AZ=112.73,PGA(V)= 40.91,PGA(NS)= 68.19,PGA(EW)= 68.31
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist= 35.98,AZ=164.81,PGA(V)= 63.23,PGA(NS)= 150.32,PGA(EW)= 184.95
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 37.01,AZ=118.51,PGA(V)= 39.48,PGA(NS)= 44.09,PGA(EW)= 49.95
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 38.45,AZ=125.48,PGA(V)= 35.65,PGA(NS)= 45.58,PGA(EW)= 67.17
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 45.22,AZ= 81.24,PGA(V)= 24.53,PGA(NS)= 42.59,PGA(EW)= 38.64
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 48.73,AZ=177.12,PGA(V)= 29.25,PGA(NS)= 107.73,PGA(EW)= 93.19
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 51.72,AZ=159.39,PGA(V)= 78.78,PGA(NS)= 195.54,PGA(EW)= 163.54
Stacode=TAW ,Staname=大武 ,Stalon=120.90,Stalat=22.36,Dist= 60.78,AZ= 56.58,PGA(V)=  6.40,PGA(NS)= 11.01,PGA(EW)=  8.55
Stacode=EAS ,Staname=安朔 ,Stalon=120.86,Stalat=22.38,Dist= 63.43,AZ= 61.10,PGA(V)=  7.30,PGA(NS)= 12.80,PGA(EW)= 14.18
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 69.86,AZ=146.95,PGA(V)= 11.07,PGA(NS)= 15.79,PGA(EW)= 22.19
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 70.73,AZ=346.40,PGA(V)= 16.81,PGA(NS)= 40.44,PGA(EW)= 35.77
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 73.10,AZ=184.39,PGA(V)= 19.14,PGA(NS)= 47.14,PGA(EW)= 46.36
Stacode=TWF1,Staname=玉里 ,Stalon=121.31,Stalat=23.35,Dist= 77.29,AZ=173.04,PGA(V)=  5.26,PGA(NS)=  5.50,PGA(EW)=  7.48
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 78.29,AZ= 97.00,PGA(V)= 10.53,PGA(NS)= 13.40,PGA(EW)= 11.72
Stacode=SCZ ,Staname=枋寮 ,Stalon=120.63,Stalat=22.37,Dist= 85.23,AZ= 68.04,PGA(V)=  3.35,PGA(NS)=  6.88,PGA(EW)=  8.43
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 85.35,AZ=130.70,PGA(V)=  6.88,PGA(NS)= 15.49,PGA(EW)= 12.02
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 92.56,AZ= 94.50,PGA(V)=  3.95,PGA(NS)= 13.76,PGA(EW)= 15.07
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 92.59,AZ= 91.27,PGA(V)=  7.00,PGA(NS)= 10.41,PGA(EW)= 18.60
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 93.91,AZ=175.70,PGA(V)=  6.16,PGA(NS)= 11.07,PGA(EW)= 12.56
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 94.99,AZ=119.48,PGA(V)=  4.37,PGA(NS)= 11.66,PGA(EW)= 10.59
Stacode=HEN ,Staname=恆春 ,Stalon=120.75,Stalat=22.00,Dist= 98.71,AZ= 42.76,PGA(V)=  3.95,PGA(NS)=  9.87,PGA(EW)= 12.20
Stacode=SEB ,Staname=鵝鑾鼻,Stalon=120.86,Stalat=21.90,Dist= 100.73,AZ= 33.63,PGA(V)=  3.77,PGA(NS)=  8.43,PGA(EW)=  7.48
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 100.84,AZ=100.33,PGA(V)=  5.26,PGA(NS)= 30.15,PGA(EW)= 19.32
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 102.52,AZ=129.23,PGA(V)=  5.80,PGA(NS)= 15.01,PGA(EW)= 12.80
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 106.45,AZ=123.23,PGA(V)=  8.37,PGA(NS)= 15.61,PGA(EW)= 13.88
Stacode=WLC ,Staname=小琉球,Stalon=120.37,Stalat=22.35,Dist= 111.18,AZ= 71.93,PGA(V)=  3.53,PGA(NS)=  5.86,PGA(EW)=  5.14
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 111.51,AZ=147.59,PGA(V)=  4.37,PGA(NS)= 13.46,PGA(EW)=  9.09
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 111.57,AZ= 84.76,PGA(V)=  6.04,PGA(NS)= 18.18,PGA(EW)= 24.58
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 112.52,AZ=133.01,PGA(V)=  6.94,PGA(NS)= 17.59,PGA(EW)= 20.22
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 113.61,AZ=126.18,PGA(V)=  5.56,PGA(NS)= 10.47,PGA(EW)= 15.73
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 114.00,AZ=184.42,PGA(V)=  6.46,PGA(NS)= 20.88,PGA(EW)= 20.10
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 115.53,AZ=113.58,PGA(V)= 15.19,PGA(NS)= 25.84,PGA(EW)= 33.38
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 117.26,AZ=187.57,PGA(V)=  7.72,PGA(NS)= 12.26,PGA(EW)= 12.86
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 125.43,AZ=114.96,PGA(V)=  4.25,PGA(NS)= 17.95,PGA(EW)= 11.96
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 126.25,AZ=109.46,PGA(V)=  3.83,PGA(NS)= 12.32,PGA(EW)=  7.96
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 127.45,AZ=144.69,PGA(V)=  5.92,PGA(NS)= 12.44,PGA(EW)= 14.36
Stacode=TAI ,Staname=臺南市,Stalon=120.21,Stalat=22.99,Dist= 127.81,AZ=106.87,PGA(V)= 11.78,PGA(NS)= 18.66,PGA(EW)= 34.10
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 127.84,AZ=182.06,PGA(V)=  3.41,PGA(NS)=  6.34,PGA(EW)=  8.08
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 134.76,AZ=184.82,PGA(V)=  3.53,PGA(NS)= 12.62,PGA(EW)=  9.99
Stacode=SCL ,Staname=佳里 ,Stalon=120.20,Stalat=23.17,Dist= 135.20,AZ=114.97,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)= 19.02,PGA(EW)= 14.48
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 135.50,AZ=133.21,PGA(V)=  5.44,PGA(NS)= 22.49,PGA(EW)= 16.21
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 139.53,AZ=188.66,PGA(V)=  6.34,PGA(NS)= 10.77,PGA(EW)= 11.37
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 141.69,AZ=143.34,PGA(V)=  4.79,PGA(NS)= 10.59,PGA(EW)= 10.41
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 144.40,AZ=159.75,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  8.26,PGA(EW)= 11.01
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 144.91,AZ=111.93,PGA(V)=  3.29,PGA(NS)= 16.33,PGA(EW)= 20.40
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 145.11,AZ=183.88,PGA(V)=  4.07,PGA(NS)=  7.36,PGA(EW)=  6.76
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 146.34,AZ=143.11,PGA(V)=  3.29,PGA(NS)=  9.69,PGA(EW)=  7.78
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 146.60,AZ=186.65,PGA(V)=  3.89,PGA(NS)=  7.06,PGA(EW)=  5.56
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 147.53,AZ=188.64,PGA(V)=  3.05,PGA(NS)=  7.96,PGA(EW)=  7.66
Stacode=TYC ,Staname=魚池 ,Stalon=120.87,Stalat=23.91,Dist= 148.25,AZ=158.68,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  3.53,PGA(EW)=  2.03
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 149.68,AZ=127.62,PGA(V)=  2.45,PGA(NS)= 15.73,PGA(EW)= 14.18
Stacode=WES ,Staname=二水 ,Stalon=120.62,Stalat=23.81,Dist= 150.50,AZ=148.02,PGA(V)=  2.63,PGA(NS)=  3.83,PGA(EW)=  4.25
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 156.51,AZ=152.07,PGA(V)=  4.85,PGA(NS)=  5.74,PGA(EW)=  5.44
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.96,Stalat=24.01,Dist= 156.57,AZ=163.32,PGA(V)=  1.85,PGA(NS)=  1.91,PGA(EW)=  2.39
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 159.00,AZ=187.69,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.56
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 161.27,AZ=132.20,PGA(V)=  4.91,PGA(NS)=  9.21,PGA(EW)= 11.37
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 164.98,AZ=175.59,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  5.92,PGA(EW)=  7.66
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 166.67,AZ=149.92,PGA(V)=  4.67,PGA(NS)=  9.57,PGA(EW)=  8.55
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 167.73,AZ=187.93,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  6.16,PGA(EW)=  3.05
Stacode=WWF ,Staname=霧峰 ,Stalon=120.70,Stalat=24.04,Dist= 169.14,AZ=155.03,PGA(V)=  2.57,PGA(NS)=  4.19,PGA(EW)=  4.49
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 174.93,AZ=139.62,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  4.49,PGA(EW)=  4.01
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 177.81,AZ=172.23,PGA(V)=  2.57,PGA(NS)=  5.38,PGA(EW)=  3.95
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 179.51,AZ=151.43,PGA(V)=  3.29,PGA(NS)=  6.40,PGA(EW)=  6.16
Stacode=TCU ,Staname=臺中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 180.12,AZ=156.15,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  2.75,PGA(EW)=  3.95
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 184.68,AZ=152.30,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)=  6.82,PGA(EW)=  6.52
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 186.17,AZ=191.15,PGA(V)=  2.75,PGA(NS)=  6.94,PGA(EW)=  3.95
Stacode=WDS ,Staname=東勢 ,Stalon=120.83,Stalat=24.26,Dist= 186.43,AZ=161.93,PGA(V)=  2.57,PGA(NS)=  7.00,PGA(EW)=  5.50
Stacode=WDG ,Staname=東吉島,Stalon=119.67,Stalat=23.26,Dist= 189.28,AZ=110.52,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  2.09
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 197.06,AZ=179.54,PGA(V)=  2.09,PGA(NS)=  5.08,PGA(EW)=  4.79
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.78,Stalat=24.35,Dist= 197.27,AZ=161.41,PGA(V)=  3.29,PGA(NS)=  5.14,PGA(EW)=  4.67
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 199.04,AZ=190.41,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  4.61,PGA(EW)=  3.71
Stacode=WYP ,Staname=外埔 ,Stalon=120.65,Stalat=24.33,Dist= 200.44,AZ=157.74,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  3.35,PGA(EW)=  2.27
Stacode=NSY ,Staname=三義 ,Stalon=120.77,Stalat=24.41,Dist= 204.76,AZ=161.78,PGA(V)=  2.45,PGA(NS)=  5.92,PGA(EW)=  3.65
Stacode=PNG ,Staname=馬公市,Stalon=119.56,Stalat=23.57,Dist= 212.93,AZ=118.14,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  2.51,PGA(EW)=  2.45
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 214.00,AZ=166.88,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  4.37,PGA(EW)=  3.83
Stacode=NML ,Staname=苗栗市,Stalon=120.83,Stalat=24.57,Dist= 219.07,AZ=164.58,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  2.39,PGA(EW)=  2.63
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 219.93,AZ=184.71,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  2.81,PGA(EW)=  2.99
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 221.07,AZ=192.33,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.85,PGA(EW)=  1.26
Stacode=NST ,Staname=獅頭山,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 221.88,AZ=169.72,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  1.74
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 223.25,AZ=179.22,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  1.56
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 226.45,AZ=189.75,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  4.91
Stacode=NJN ,Staname=竹南 ,Stalon=120.87,Stalat=24.68,Dist= 230.65,AZ=166.54,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  2.93,PGA(EW)=  2.99
Stacode=NJD ,Staname=竹東 ,Stalon=121.09,Stalat=24.74,Dist= 232.24,AZ=172.21,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  4.31,PGA(EW)=  4.13
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 236.03,AZ=188.94,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  3.35
Stacode=HSN1,Staname=新竹市,Stalon=121.02,Stalat=24.78,Dist= 237.98,AZ=170.67,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.91,PGA(EW)=  1.32
Stacode=HSN ,Staname=竹北市,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 243.48,AZ=170.79,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.74,PGA(EW)=  2.03
Stacode=NHD ,Staname=新店 ,Stalon=121.55,Stalat=24.90,Dist= 249.05,AZ=183.67,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  0.84
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 256.57,AZ=175.40,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.74
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.31,Stalat=25.00,Dist= 259.30,AZ=177.97,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  1.79
Stacode=TAP ,Staname=臺北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 263.77,AZ=182.60,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.68
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 264.47,AZ=183.81,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  2.03,PGA(EW)=  1.91
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 270.15,AZ=188.32,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  2.69,PGA(EW)=  2.51
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 270.62,AZ=180.57,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  0.90

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth. 
 If you have any questions, please contact seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2015 2 13 20: 6:30.00 (UT)
 Hypocenter :  22.66 N 121.46 E  18.42 km
 ML : 6.10
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
  0.0000000 39.4683418 -86.7996979
 39.4683418  0.0002500 -30.1700325 x 1E+16 Nt-m
 -86.7996979 -30.1700325 97.8850174
 Centroid depth : 28 km
 Mw : 6.10
 Azgap :  6.95
 Average MISFIT : 0.355 (The fit is excellent)
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 222.65/54.45/ 143.04
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 336.28/60.71/ 41.81
 
       ############      
     ------##############    
   ------------#######-------   
  ---------------#--------------  
  -------------######------------- 
 ------------#########------------- 
 -----------############-------------
 ---------################-----------
 --------#################--------- 
 ------###################-------- P
 -----#########  ########-------- 
  ----######### T ########-------- 
  ---#########  ########-------  
   -####################-----   
     ##################--    
       ############      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。