Earthquake Information:

第024號 04月20日19時45分 規模6.2 花蓮縣政府東方 90.3 公里 (位於臺灣東部海域) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第024號有感地震報告
發 震 時 間: 104年 4月20日19時45分13.8秒
震 央 位 置: 北 緯 24.04 °
東 經 122.51 °
震 源 深 度:  33.9 公里
芮 氏 規 模:  6.2
相 對 位 置: 花蓮縣政府東方 90.3 公里 (位於臺灣東部海域)

各 地 震 度 級

花蓮縣地區最大震度 3級 宜蘭縣地區最大震度 3級 新北市地區最大震度 3級
和 平 3 南 澳 3 五分山 3
太魯閣 2 蘇 澳 3 坪 林 2
花蓮市 2 羅 東 3 新 店 2
鹽 寮 2 宜蘭市 3 新北市 2
吉 安 2 龜山島 2 三貂角 1
銅 門 2 牛 鬥 2 貢 寮 1
壽 豐 2 南 山 2 萬 里 1
磯 崎 2 五 股 1
西 林 2 石 門 1
光 復 2
紅 葉 2
秀 林 1
南投縣地區最大震度 2級 臺東縣地區最大震度 2級 桃園市地區最大震度 2級
合歡山 2 長 濱 2 三 光 2
日月潭 2 成 功 2 桃園市 2
名 間 2 池 上 2 中 壢 2
南投市 2 東 河 2
埔 里 1 蘭 嶼 2
魚 池 1 綠 島 1
初 鹿 1
臺東市 1
卑 南 1
太麻里 1
安 朔 1
臺中市地區最大震度 2級 臺北市地區最大震度 2級 基隆市地區最大震度 2級
德 基 2 指南宮 2 基隆市 2
霧 峰 2 信義區 2
大 肚 2 臺北市 2
東 勢 1 陽明山 1
臺中市 1
外 埔 1
新竹縣地區最大震度 2級 雲林縣地區最大震度 2級 彰化縣地區最大震度 2級
竹 東 2 草 嶺 2 二 水 2
竹北市 2 古 坑 2 員 林 2
斗六市 2 彰化市 2
四 湖 2 大 城 2
嘉義縣地區最大震度 2級 嘉義市地區最大震度 2級 臺南市地區最大震度 2級
草 山 2 嘉義市 2 新 化 2
阿里山 1 七 股 2
大 埔 1 東 山 1
六 腳 1 楠 西 1
善 化 1
佳 里 1
永 康 1
臺南市 1
苗栗縣地區最大震度 1級 新竹市地區最大震度 1級 高雄市地區最大震度 1級
獅頭山 1 新竹市 1 桃 源 1
獅 潭 1 甲 仙 1
鯉魚潭 1 旗 山 1
苗栗市 1 高雄市 1
竹 南 1
三 義 1
屏東縣地區最大震度 1級 澎湖縣地區最大震度 1級
三地門 1 馬公市 1
九 如 1
屏東市 1
恆 春 1
南 灣 1

附註:沿岸地區應防海水位突變

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
羅東 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
蘇澳 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
五分山 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
和平 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
宜蘭市 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
南澳 / 3
 
Origin Time:2015/04/20 19:45:13
Lon:122.51°E
Lat:24.04°N
Depth:33.9km
Mag:6.2
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 82.66,AZ=111.39,PGA(V)=  5.56,PGA(NS)= 12.08,PGA(EW)=  7.42
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 88.25,AZ=119.34,PGA(V)=  3.95,PGA(NS)= 11.19,PGA(EW)= 13.10
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 90.84,AZ= 98.62,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  6.10,PGA(EW)=  4.97
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 91.09,AZ= 85.81,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  3.71,PGA(EW)=  3.65
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 91.31,AZ=134.02,PGA(V)=  3.59,PGA(NS)=  8.97,PGA(EW)=  7.72
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 91.84,AZ= 93.16,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.38
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 93.19,AZ= 81.00,PGA(V)=  2.45,PGA(NS)=  4.61,PGA(EW)=  7.06
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 96.27,AZ= 85.89,PGA(V)=  2.45,PGA(NS)=  2.75,PGA(EW)=  2.57
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 102.64,AZ=133.51,PGA(V)=  5.56,PGA(NS)= 16.69,PGA(EW)= 17.29
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 103.32,AZ= 79.83,PGA(V)=  2.57,PGA(NS)=  5.62,PGA(EW)=  4.49
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 103.42,AZ= 85.71,PGA(V)=  2.75,PGA(NS)=  6.10,PGA(EW)=  4.61
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 104.18,AZ= 69.62,PGA(V)=  2.57,PGA(NS)=  3.65,PGA(EW)=  4.07
Stacode=EGS ,Staname=龜山島,Stalon=121.94,Stalat=24.84,Dist= 106.02,AZ=147.43,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  3.17
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 110.89,AZ=136.66,PGA(V)=  4.31,PGA(NS)= 13.58,PGA(EW)= 11.90
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 111.21,AZ= 77.14,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  2.93,PGA(EW)=  2.93
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 111.30,AZ= 69.57,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  3.77
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 115.78,AZ=125.16,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  6.76,PGA(EW)=  4.25
Stacode=TWB1,Staname=三貂角,Stalon=122.00,Stalat=25.01,Dist= 119.34,AZ=154.38,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.20
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 122.64,AZ=111.30,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  4.31,PGA(EW)=  3.77
Stacode=NGL ,Staname=貢寮 ,Stalon=121.92,Stalat=25.04,Dist= 125.85,AZ=151.97,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  1.26
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 126.03,AZ= 95.45,PGA(V)=  2.09,PGA(NS)=  4.55,PGA(EW)=  5.62
Stacode=NPL ,Staname=坪林 ,Stalon=121.71,Stalat=24.94,Dist= 128.39,AZ=141.17,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  2.81,PGA(EW)=  1.79
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 133.76,AZ= 63.89,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  2.45,PGA(EW)=  2.63
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 133.89,AZ= 53.50,PGA(V)=  2.21,PGA(NS)=  5.86,PGA(EW)=  5.92
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 135.55,AZ=121.45,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  2.27,PGA(EW)=  3.35
Stacode=NHD ,Staname=新店 ,Stalon=121.55,Stalat=24.90,Dist= 136.23,AZ=134.82,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  2.57,PGA(EW)=  2.33
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 136.32,AZ=147.36,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  8.43,PGA(EW)=  7.42
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 138.72,AZ= 99.82,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  3.95,PGA(EW)=  1.97
Stacode=TWA ,Staname=指南宮,Stalon=121.59,Stalat=24.98,Dist= 139.58,AZ=138.41,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  2.63,PGA(EW)=  4.07
Stacode=NOU ,Staname=基隆市,Stalon=121.77,Stalat=25.15,Dist= 144.01,AZ=148.96,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  2.57
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 146.36,AZ=139.55,PGA(V)=  3.77,PGA(NS)=  5.98,PGA(EW)=  7.72
Stacode=TAP ,Staname=臺北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 149.76,AZ=137.82,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  5.38,PGA(EW)=  4.49
Stacode=BAC ,Staname=新北市,Stalon=121.44,Stalat=25.00,Dist= 151.65,AZ=134.65,PGA(V)=  3.11,PGA(NS)=  5.68,PGA(EW)=  7.12
Stacode=NWR ,Staname=萬里 ,Stalon=121.66,Stalat=25.20,Dist= 155.13,AZ=146.47,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.91
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 155.48,AZ= 48.10,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  4.07,PGA(EW)=  5.50
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.96,Stalat=24.01,Dist= 157.62,AZ= 89.08,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.02
Stacode=ANP ,Staname=陽明山,Stalon=121.53,Stalat=25.18,Dist= 161.07,AZ=142.09,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  1.38
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 161.19,AZ=137.11,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  2.03,PGA(EW)=  1.50
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.31,Stalat=25.00,Dist= 161.71,AZ=131.25,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  3.47,PGA(EW)=  2.93
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 163.55,AZ= 84.02,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  2.63,PGA(EW)=  3.17
Stacode=NST ,Staname=獅頭山,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 165.63,AZ=113.41,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.85,PGA(EW)=  1.91
Stacode=NSM ,Staname=石門 ,Stalon=121.59,Stalat=25.29,Dist= 166.96,AZ=146.19,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.38
Stacode=TYC ,Staname=魚池 ,Stalon=120.87,Stalat=23.91,Dist= 167.19,AZ= 85.05,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.02
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 167.65,AZ= 51.61,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  2.63,PGA(EW)=  4.07
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 168.33,AZ=127.82,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  2.39,PGA(EW)=  3.11
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist= 170.11,AZ= 46.17,PGA(V)=  3.05,PGA(NS)=  5.86,PGA(EW)=  4.61
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 170.41,AZ=109.15,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  1.85
Stacode=HSN1,Staname=新竹市,Stalon=121.02,Stalat=24.78,Dist= 171.92,AZ=118.61,PGA(V)=  1.91,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  2.33
Stacode=WDS ,Staname=東勢 ,Stalon=120.83,Stalat=24.26,Dist= 172.11,AZ= 98.26,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  1.74
Stacode=HSN ,Staname=竹北市,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 174.96,AZ=120.13,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  2.75,PGA(EW)=  2.69
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.78,Stalat=24.35,Dist= 178.67,AZ=101.12,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  1.74,PGA(EW)=  1.68
Stacode=NML ,Staname=苗栗市,Stalon=120.83,Stalat=24.57,Dist= 180.41,AZ=108.98,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.38
Stacode=NJN ,Staname=竹南 ,Stalon=120.87,Stalat=24.68,Dist= 180.87,AZ=113.39,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  2.27,PGA(EW)=  2.09
Stacode=NSY ,Staname=三義 ,Stalon=120.77,Stalat=24.41,Dist= 181.34,AZ=103.38,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.85,PGA(EW)=  1.32
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 182.17,AZ= 71.31,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  2.45,PGA(EW)=  1.85
Stacode=WWF ,Staname=霧峰 ,Stalon=120.70,Stalat=24.04,Dist= 183.91,AZ= 90.25,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  2.99,PGA(EW)=  2.93
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 184.38,AZ= 35.11,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  2.03,PGA(EW)=  2.09
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 185.45,AZ= 84.56,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  3.11,PGA(EW)=  2.75
Stacode=TCU ,Staname=臺中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 185.69,AZ= 93.77,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.50
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 186.41,AZ= 85.62,PGA(V)=  3.65,PGA(NS)=  3.71,PGA(EW)=  1.97
Stacode=WYP ,Staname=外埔 ,Stalon=120.65,Stalat=24.33,Dist= 191.14,AZ= 99.94,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.14
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 192.57,AZ= 75.41,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  2.63,PGA(EW)=  3.95
Stacode=WES ,Staname=二水 ,Stalon=120.62,Stalat=23.81,Dist= 193.87,AZ= 82.64,PGA(V)=  1.85,PGA(NS)=  3.53,PGA(EW)=  3.11
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 194.54,AZ= 47.99,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.02
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 196.18,AZ= 87.58,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  4.07,PGA(EW)=  5.08
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 198.20,AZ= 44.19,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.14
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 198.34,AZ= 91.48,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  5.86,PGA(EW)=  4.13
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 198.54,AZ= 93.18,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  4.67
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 198.57,AZ= 47.23,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  1.08
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 200.99,AZ= 78.85,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  4.13,PGA(EW)=  3.95
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 202.33,AZ= 61.40,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  2.03
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 203.53,AZ= 79.96,PGA(V)=  2.09,PGA(NS)=  4.73,PGA(EW)=  4.43
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 209.23,AZ= 68.77,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  3.05,PGA(EW)=  2.39
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 211.27,AZ= 65.48,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  1.14
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 219.64,AZ= 74.22,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  3.89,PGA(EW)=  3.77
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 221.59,AZ= 67.32,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.62
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 222.34,AZ= 61.59,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.74
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 222.73,AZ= 64.99,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  1.56
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 224.42,AZ= 44.74,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  0.66,PGA(EW)=  0.96
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 226.52,AZ= 85.12,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  5.68,PGA(EW)=  4.37
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 236.10,AZ= 79.21,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  5.74,PGA(EW)=  4.19
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 238.39,AZ= 53.15,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.26
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 239.02,AZ= 75.18,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  1.38
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 241.66,AZ= 23.71,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  2.39,PGA(EW)=  2.63
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 243.11,AZ= 64.07,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  3.23,PGA(EW)=  2.27
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 247.33,AZ= 66.26,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  2.33
Stacode=EAS ,Staname=安朔 ,Stalon=120.86,Stalat=22.38,Dist= 249.12,AZ= 42.67,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.84
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 251.12,AZ= 57.63,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  0.96
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 251.45,AZ= 54.71,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.44
Stacode=SCL ,Staname=佳里 ,Stalon=120.20,Stalat=23.17,Dist= 253.83,AZ= 67.91,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  2.03,PGA(EW)=  1.56
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 254.75,AZ= 53.80,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.08
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 256.72,AZ= 64.52,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  1.32
Stacode=TAI ,Staname=臺南市,Stalon=120.21,Stalat=22.99,Dist= 261.83,AZ= 63.85,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  0.90
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 265.89,AZ= 68.28,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  3.83,PGA(EW)=  2.75
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 276.90,AZ= 54.02,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  1.20
Stacode=HEN ,Staname=恆春 ,Stalon=120.75,Stalat=22.00,Dist= 288.40,AZ= 38.73,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.02
Stacode=SNW ,Staname=南灣 ,Stalon=120.75,Stalat=21.96,Dist= 291.46,AZ= 38.09,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.32
Stacode=PNG ,Staname=馬公市,Stalon=119.56,Stalat=23.57,Dist= 304.37,AZ= 80.15,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  0.96

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth. 
 If you have any questions, please contact seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2015 4 20 11:45:15.00 (UT)
 Hypocenter :  24.12 N 122.41 E  19.35 km
 ML : 5.83
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
 -66.9499359 -24.8770981 61.4687309
 -24.8770981 41.3838692 -46.5818710 x 1E+16 Nt-m
 61.4687309 -46.5818710 25.5660648
 Centroid depth : 27 km
 Mw : 5.94
 Azgap : 252.60
 Average MISFIT : 0.448 (The fit is good   )
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 320.27/37.90/ 164.62
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 62.52/80.62/ 53.11
 
       ------------      
     --------------------    
   ###############-----------   
  ####################----------  
  ######  ###############-------# 
 ####### T #################---#### 
 ########  #################-#######
 ########################------######
 #####################----------#####
 ################---------------#####
 ##########--------------------#### 
  ##---------------------------### 
  --------------  -----------##  
   ------------ P ----------#   
     ---------  --------    
       ------------      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。