Earthquake Information:

第006號 02月06日03時57分 規模6.6 屏東縣政府北偏東方 27.1 公里 (位於高雄市美濃區) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第006號有感地震報告
發 震 時 間: 105年 2月 6日 3時57分26.1秒
震 央 位 置: 北 緯 22.92 °
東 經 120.54 °
震 源 深 度:  14.6 公里
芮 氏 規 模:  6.6
相 對 位 置: 屏東縣政府北偏東方 27.1 公里 (位於高雄市美濃區)

各 地 震 度 級

臺南市地區最大震度 7級 雲林縣地區最大震度 6級 高雄市地區最大震度 5級
新 化 7 草 嶺 6 旗 山 5
楠 西 5 古 坑 5 桃 源 5
永 康 5 四 湖 5 高雄市 4
善 化 5 斗六市 4
臺南市 5
佳 里 5
七 股 5
東 山 4
屏東縣地區最大震度 5級 嘉義縣地區最大震度 5級 嘉義市地區最大震度 5級
三地門 5 大 埔 5 嘉義市 5
九 如 4 草 山 5
屏東市 4 六 腳 5
枋 寮 3 阿里山 5
小琉球 3
恆 春 3
南 灣 3
墾 丁 2
鵝鑾鼻 2
臺東縣地區最大震度 4級 澎湖縣地區最大震度 4級 彰化縣地區最大震度 4級
初 鹿 4 東吉島 4 二 水 4
太麻里 3 馬公市 4 大 城 4
卑 南 3 員 林 4
利 稻 3 彰化市 4
臺東市 3
安 朔 3
池 上 3
東 河 3
成 功 3
長 濱 3
大 武 2
綠 島 2
蘭 嶼 2
南投縣地區最大震度 4級 臺中市地區最大震度 4級 花蓮縣地區最大震度 3級
名 間 4 霧 峰 4 紅 葉 3
日月潭 4 大 肚 4 光 復 3
南投市 3 臺中市 3 磯 崎 3
魚 池 3 東 勢 3 壽 豐 3
合歡山 3 外 埔 3 銅 門 3
埔 里 2 德 基 3 鹽 寮 3
花蓮市 3
玉 里 2
西 林 2
吉 安 2
秀 林 2
太魯閣 2
和 平 2
苗栗縣地區最大震度 3級 宜蘭縣地區最大震度 3級 新竹縣地區最大震度 2級
鯉魚潭 3 南 山 3 竹 東 2
三 義 3 南 澳 2 竹北市 2
獅 潭 3 牛 鬥 2
苗栗市 2 內 城 2
獅頭山 2 蘇 澳 2
竹 南 2 羅 東 1
宜蘭市 1
龜山島 1
新竹市地區最大震度 2級 桃園市地區最大震度 2級 新北市地區最大震度 2級
新竹市 2 三 光 2 新北市 2
中 壢 2 五分山 2
桃園市 2 新 店 1
坪 林 1
五 股 1
貢 寮 1
三貂角 1
萬 里 1
臺北市地區最大震度 2級 基隆市地區最大震度 1級
臺北市 2 基隆市 1
信義區 2
指南宮 1
陽明山 1
Origin Time:2016/02/06 03:57:26
Lon:120.54°E
Lat:22.92°N
Depth:14.6km
Mag:6.6
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 16.08,AZ= 46.20,PGA(V)= 31.40,PGA(NS)= 87.93,PGA(EW)= 57.72
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 22.02,AZ=333.32,PGA(V)= 71.30,PGA(NS)= 105.46,PGA(EW)= 62.15
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 22.45,AZ= 11.96,PGA(V)= 13.70,PGA(NS)= 34.28,PGA(EW)= 61.97
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 25.02,AZ=132.79,PGA(V)= 104.92,PGA(NS)= 285.68,PGA(EW)= 401.19
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 27.61,AZ= 10.29,PGA(V)= 18.60,PGA(NS)= 29.37,PGA(EW)= 35.47
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 29.17,AZ=176.91,PGA(V)= 84.94,PGA(NS)= 150.92,PGA(EW)= 119.81
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 34.01,AZ=112.19,PGA(V)= 44.98,PGA(NS)= 105.16,PGA(EW)= 148.34
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 35.34,AZ=132.16,PGA(V)= 65.44,PGA(NS)= 229.04,PGA(EW)= 225.09
Stacode=TAI ,Staname=臺南市,Stalon=120.21,Stalat=22.99,Dist= 35.63,AZ=102.79,PGA(V)= 82.55,PGA(NS)= 152.17,PGA(EW)= 233.88
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 36.52,AZ=192.72,PGA(V)= 33.80,PGA(NS)= 97.68,PGA(EW)= 100.43
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 38.09,AZ=173.59,PGA(V)= 47.43,PGA(NS)= 66.82,PGA(EW)= 46.66
Stacode=SCL ,Staname=佳里 ,Stalon=120.20,Stalat=23.17,Dist= 44.77,AZ=128.46,PGA(V)= 54.37,PGA(NS)= 232.93,PGA(EW)= 224.73
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 45.83,AZ= 30.73,PGA(V)= 20.94,PGA(NS)= 33.68,PGA(EW)= 33.14
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 47.82,AZ=186.17,PGA(V)= 55.93,PGA(NS)= 104.68,PGA(EW)= 88.95
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 53.10,AZ=117.96,PGA(V)= 31.76,PGA(NS)= 103.48,PGA(EW)= 163.18
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 56.08,AZ=310.07,PGA(V)= 10.95,PGA(NS)= 17.83,PGA(EW)= 21.95
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 56.21,AZ=281.86,PGA(V)= 10.71,PGA(NS)= 13.76,PGA(EW)= 22.73
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 56.63,AZ=277.00,PGA(V)= 15.13,PGA(NS)= 19.68,PGA(EW)= 32.36
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 57.39,AZ=239.25,PGA(V)= 12.80,PGA(NS)= 14.66,PGA(EW)= 15.25
Stacode=SCZ ,Staname=枋寮 ,Stalon=120.63,Stalat=22.37,Dist= 61.71,AZ=351.92,PGA(V)=  8.08,PGA(NS)= 10.11,PGA(EW)= 16.51
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 64.58,AZ=169.86,PGA(V)= 39.90,PGA(NS)= 118.50,PGA(EW)= 171.37
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 65.45,AZ=286.70,PGA(V)=  9.09,PGA(NS)= 12.26,PGA(EW)= 17.41
Stacode=WLC ,Staname=小琉球,Stalon=120.37,Stalat=22.35,Dist= 66.19,AZ= 15.73,PGA(V)=  9.21,PGA(NS)= 19.32,PGA(EW)= 16.21
Stacode=EAS ,Staname=安朔 ,Stalon=120.86,Stalat=22.38,Dist= 67.97,AZ=331.76,PGA(V)=  6.64,PGA(NS)= 10.35,PGA(EW)=  9.93
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 69.53,AZ=153.38,PGA(V)= 20.10,PGA(NS)= 190.81,PGA(EW)= 175.32
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 70.54,AZ=203.01,PGA(V)= 34.16,PGA(NS)= 84.04,PGA(EW)= 71.42
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 71.84,AZ=254.50,PGA(V)= 15.79,PGA(NS)= 22.55,PGA(EW)= 19.50
Stacode=TAW ,Staname=大武 ,Stalon=120.90,Stalat=22.36,Dist= 72.78,AZ=329.48,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  6.40,PGA(EW)=  5.20
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 76.02,AZ=190.35,PGA(V)= 93.31,PGA(NS)= 240.40,PGA(EW)= 344.12
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist= 78.23,AZ=265.97,PGA(V)=  9.21,PGA(NS)= 17.65,PGA(EW)= 17.59
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 84.49,AZ=181.84,PGA(V)= 19.62,PGA(NS)= 105.16,PGA(EW)= 109.46
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 85.38,AZ=157.90,PGA(V)= 27.46,PGA(NS)= 164.67,PGA(EW)= 129.80
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 87.17,AZ=257.10,PGA(V)=  7.36,PGA(NS)= 12.74,PGA(EW)= 14.30
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 87.82,AZ=179.64,PGA(V)= 19.68,PGA(NS)= 75.37,PGA(EW)= 70.28
Stacode=TWF1,Staname=玉里 ,Stalon=121.31,Stalat=23.35,Dist= 91.31,AZ=238.65,PGA(V)=  3.35,PGA(NS)=  4.37,PGA(EW)=  5.20
Stacode=WDG ,Staname=東吉島,Stalon=119.67,Stalat=23.26,Dist= 97.11,AZ=112.47,PGA(V)= 36.73,PGA(NS)= 60.41,PGA(EW)= 46.30
Stacode=WES ,Staname=二水 ,Stalon=120.62,Stalat=23.81,Dist= 98.74,AZ=184.39,PGA(V)= 14.00,PGA(NS)= 30.57,PGA(EW)= 57.60
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 98.92,AZ=286.17,PGA(V)=  1.79,PGA(NS)=  2.45,PGA(EW)=  2.57
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 102.68,AZ=244.83,PGA(V)=  6.82,PGA(NS)= 17.47,PGA(EW)= 15.73
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 102.92,AZ=231.24,PGA(V)=  5.56,PGA(NS)= 13.34,PGA(EW)=  7.54
Stacode=HEN ,Staname=恆春 ,Stalon=120.75,Stalat=22.00,Dist= 103.79,AZ=348.44,PGA(V)=  5.20,PGA(NS)= 14.48,PGA(EW)= 11.31
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 106.82,AZ=188.18,PGA(V)=  7.00,PGA(NS)= 28.05,PGA(EW)= 28.29
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 107.26,AZ=165.95,PGA(V)= 18.42,PGA(NS)= 54.91,PGA(EW)= 53.36
Stacode=SNW ,Staname=南灣 ,Stalon=120.75,Stalat=21.96,Dist= 108.23,AZ=348.57,PGA(V)=  4.43,PGA(NS)=  8.08,PGA(EW)=  9.99
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 109.95,AZ=187.27,PGA(V)= 12.92,PGA(NS)= 15.13,PGA(EW)= 12.92
Stacode=TWK1,Staname=墾丁 ,Stalon=120.81,Stalat=21.94,Dist= 112.23,AZ=345.67,PGA(V)=  2.09,PGA(NS)=  2.57,PGA(EW)=  2.69
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 112.60,AZ=199.31,PGA(V)=  6.34,PGA(NS)= 22.43,PGA(EW)= 46.06
Stacode=TYC ,Staname=魚池 ,Stalon=120.87,Stalat=23.91,Dist= 113.86,AZ=197.01,PGA(V)=  6.52,PGA(NS)= 12.14,PGA(EW)= 13.40
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 115.07,AZ=181.84,PGA(V)= 15.97,PGA(NS)= 25.06,PGA(EW)= 29.37
Stacode=SEB ,Staname=鵝鑾鼻,Stalon=120.86,Stalat=21.90,Dist= 117.53,AZ=344.17,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  5.44,PGA(EW)=  4.49
Stacode=PNG ,Staname=馬公市,Stalon=119.56,Stalat=23.57,Dist= 123.01,AZ=125.37,PGA(V)= 14.95,PGA(NS)= 33.74,PGA(EW)= 26.08
Stacode=WWF ,Staname=霧峰 ,Stalon=120.70,Stalat=24.04,Dist= 125.11,AZ=187.24,PGA(V)= 10.11,PGA(NS)= 20.16,PGA(EW)= 26.62
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 127.86,AZ=228.67,PGA(V)=  5.38,PGA(NS)= 11.78,PGA(EW)= 16.45
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.96,Stalat=24.01,Dist= 127.94,AZ=199.27,PGA(V)=  4.61,PGA(NS)=  4.79,PGA(EW)=  6.94
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 128.44,AZ=180.59,PGA(V)= 18.66,PGA(NS)= 41.09,PGA(EW)= 38.10
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 134.31,AZ=180.56,PGA(V)=  8.49,PGA(NS)= 23.57,PGA(EW)= 25.90
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 134.57,AZ=229.71,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  9.57,PGA(EW)=  6.40
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 134.65,AZ=222.96,PGA(V)=  5.68,PGA(NS)=  6.22,PGA(EW)=  6.82
Stacode=TCU ,Staname=臺中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 136.28,AZ=186.03,PGA(V)=  3.95,PGA(NS)= 10.11,PGA(EW)= 10.65
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 143.14,AZ=313.19,PGA(V)=  1.97,PGA(NS)=  5.80,PGA(EW)=  5.14
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 144.00,AZ=223.14,PGA(V)=  4.25,PGA(NS)= 14.12,PGA(EW)= 10.65
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 150.85,AZ=220.00,PGA(V)=  5.20,PGA(NS)=  6.70,PGA(EW)=  9.03
Stacode=WDS ,Staname=東勢 ,Stalon=120.83,Stalat=24.26,Dist= 150.88,AZ=191.18,PGA(V)=  5.38,PGA(NS)= 12.98,PGA(EW)= 14.60
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 153.34,AZ=224.85,PGA(V)=  5.32,PGA(NS)=  8.02,PGA(EW)=  9.75
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 154.39,AZ=208.81,PGA(V)=  5.38,PGA(NS)= 10.29,PGA(EW)= 13.76
Stacode=WYP ,Staname=外埔 ,Stalon=120.65,Stalat=24.33,Dist= 156.69,AZ=184.09,PGA(V)=  5.56,PGA(NS)= 13.52,PGA(EW)= 11.25
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.78,Stalat=24.35,Dist= 159.60,AZ=188.71,PGA(V)= 13.46,PGA(NS)= 15.73,PGA(EW)= 19.50
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 159.84,AZ=223.14,PGA(V)=  4.13,PGA(NS)=  9.51,PGA(EW)= 12.62
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 159.91,AZ=203.22,PGA(V)=  3.05,PGA(NS)= 14.78,PGA(EW)=  9.09
Stacode=NSY ,Staname=三義 ,Stalon=120.77,Stalat=24.41,Dist= 166.87,AZ=187.93,PGA(V)=  6.10,PGA(NS)= 13.64,PGA(EW)=  7.54
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 167.97,AZ=220.17,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  2.75,PGA(EW)=  1.56
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 175.73,AZ=218.83,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  4.43,PGA(EW)=  2.87
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 183.27,AZ=192.10,PGA(V)=  3.41,PGA(NS)=  9.33,PGA(EW)=  5.50
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 188.32,AZ=206.97,PGA(V)=  3.41,PGA(NS)=  6.40,PGA(EW)= 10.29
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 196.64,AZ=218.71,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  4.31,PGA(EW)=  4.37
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 206.99,AZ=216.43,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  4.85,PGA(EW)=  3.47
Stacode=NJD ,Staname=竹東 ,Stalon=121.09,Stalat=24.74,Dist= 208.39,AZ=195.43,PGA(V)=  3.05,PGA(NS)=  6.94,PGA(EW)=  6.28
Stacode=HSN1,Staname=新竹市,Stalon=121.02,Stalat=24.78,Dist= 211.22,AZ=193.23,PGA(V)=  3.29,PGA(NS)=  5.50,PGA(EW)=  5.62
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 211.36,AZ=203.37,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  2.39,PGA(EW)=  3.95
Stacode=HSN ,Staname=竹北市,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 216.48,AZ=192.78,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  5.44,PGA(EW)=  4.61
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 217.04,AZ=208.92,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  3.65,PGA(EW)=  4.43
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 236.01,AZ=196.30,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)=  3.53,PGA(EW)=  3.71
Stacode=NHD ,Staname=新店 ,Stalon=121.55,Stalat=24.90,Dist= 242.21,AZ=205.11,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.26
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.31,Stalat=25.00,Dist= 242.68,AZ=198.66,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  3.05,PGA(EW)=  4.79
Stacode=BAC ,Staname=新北市,Stalon=121.44,Stalat=25.00,Dist= 247.37,AZ=201.68,PGA(V)=  2.27,PGA(NS)=  4.91,PGA(EW)=  4.61
Stacode=TWA ,Staname=指南宮,Stalon=121.59,Stalat=24.98,Dist= 251.45,AZ=205.11,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.85
Stacode=NPL ,Staname=坪林 ,Stalon=121.71,Stalat=24.94,Dist= 253.01,AZ=208.04,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.32
Stacode=TAP ,Staname=臺北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 254.23,AZ=202.85,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  5.20,PGA(EW)=  2.99
Stacode=EGS ,Staname=龜山島,Stalon=121.94,Stalat=24.84,Dist= 256.01,AZ=213.84,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.26
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 256.82,AZ=203.97,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  3.95,PGA(EW)=  4.67
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 257.44,AZ=200.34,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  2.21
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 269.30,AZ=207.86,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  5.38,PGA(EW)=  3.83
Stacode=ANP ,Staname=陽明山,Stalon=121.53,Stalat=25.18,Dist= 269.69,AZ=201.81,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  1.62
Stacode=NGL ,Staname=貢寮 ,Stalon=121.92,Stalat=25.04,Dist= 273.18,AZ=210.91,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.14
Stacode=TWB1,Staname=三貂角,Stalon=122.00,Stalat=25.01,Dist= 274.21,AZ=212.64,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  1.50
Stacode=NOU ,Staname=基隆市,Stalon=121.77,Stalat=25.15,Dist= 276.57,AZ=206.88,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.32
Stacode=NWR ,Staname=萬里 ,Stalon=121.66,Stalat=25.20,Dist= 276.95,AZ=204.20,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  0.84

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth. 
 If you have any questions, please contact seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2016 2 5 19:57:26.08 (UT)
 Hypocenter :  22.92 N 120.54 E  14.64 km
 ML : 6.60
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
-157.2958221  0.0004375 -57.8371468
  0.0004375 -61.6070633 563.0863647 x 1E+16 Nt-m
 -57.8371468 563.0863647  0.0000000
 Centroid depth : 23 km
 Mw : 6.53
 Azgap : 235.22
 Average MISFIT : 0.359 (The fit is excellent)
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 274.81/41.74/ 17.02
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 171.95/78.76/ 130.47
 
       ###---------      
     #######-------------    
   ##########----------------   
  ############-###--------------  
  #####--------############------- 
 ###-----------################---- 
 ##-------------##################---
 ---------------####################-
 ----------------####################
 ----------------#########  ########
 -----  --------######## T ####### 
  ---- P --------########  ###### 
  ---  ---------###############  
   -------------#############   
     -----------#########    
       --------####      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。