Earthquake Information:

第097號 10月06日23時52分 規模6.2 臺東縣政府東偏南方 24.4 公里 (位於臺灣東部海域) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第097號有感地震報告
發 震 時 間: 105年10月 6日23時52分 0.5秒
震 央 位 置: 北 緯 22.63 °
東 經 121.34 °
震 源 深 度:  23.7 公里
芮 氏 規 模:  6.2
相 對 位 置: 臺東縣政府東偏南方 24.4 公里 (位於臺灣東部海域)

各 地 震 度 級

臺東縣地區最大震度 5級 屏東縣地區最大震度 3級 高雄市地區最大震度 3級
綠 島 5 九 如 3 旗 山 3
臺東市 4 恆 春 3 高雄市 3
初 鹿 4 三地門 2 桃 源 2
東 河 4 枋 寮 2 甲 仙 2
成 功 4 屏東市 2
池 上 4 墾 丁 2
蘭 嶼 4 鵝鑾鼻 2
卑 南 3 南 灣 2
太麻里 3 小琉球 2
利 稻 3
長 濱 3
大 武 2
安 朔 2
臺南市地區最大震度 3級 花蓮縣地區最大震度 3級 雲林縣地區最大震度 3級
新 化 3 光 復 3 草 嶺 3
楠 西 2 鹽 寮 3 古 坑 2
東 山 2 玉 里 2 斗六市 2
善 化 2 紅 葉 2 四 湖 2
永 康 2 磯 崎 2
臺南市 2 西 林 2
七 股 2 壽 豐 2
佳 里 2 銅 門 2
吉 安 2
花蓮市 2
太魯閣 2
和 平 2
秀 林 1
嘉義市地區最大震度 3級 嘉義縣地區最大震度 3級 南投縣地區最大震度 2級
嘉義市 3 六 腳 3 日月潭 2
大 埔 2 名 間 2
草 山 2 南投市 2
阿里山 2 合歡山 2
魚 池 1
埔 里 1
彰化縣地區最大震度 2級 臺中市地區最大震度 2級 宜蘭縣地區最大震度 2級
二 水 2 霧 峰 2 南 山 2
員 林 2 德 基 2 牛 鬥 2
大 城 2 大 肚 2 羅 東 2
彰化市 2 東 勢 2 南 澳 1
外 埔 2 蘇 澳 1
臺中市 1 宜蘭市 1
內 城 1
龜山島 1
苗栗縣地區最大震度 2級 澎湖縣地區最大震度 2級 新北市地區最大震度 2級
鯉魚潭 2 馬公市 2 五分山 2
三 義 2 東吉島 1 新北市 1
獅 潭 1 五 股 1
苗栗市 1 新 店 1
獅頭山 1
竹 南 1
桃園市地區最大震度 1級 新竹縣地區最大震度 1級 新竹市地區最大震度 1級
三 光 1 竹 東 1 新竹市 1
中 壢 1 竹北市 1
桃園市 1
臺北市地區最大震度 1級 基隆市地區最大震度 1級
臺北市 1 基隆市 1
信義區 1

附註:沿岸地區應防海水位突變

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
綠島 / 5
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
池上 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
成功 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
初鹿 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
臺東市 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
蘭嶼 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
九如 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
卑南 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
旗山 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
高雄市 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
嘉義市 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
長濱 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
六腳 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
新化 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
草嶺 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
利稻 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
鹽寮 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
太麻里 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
光復 / 3
 
Origin Time:2016/10/06 23:52:00
Lon:121.34°E
Lat:22.63°N
Depth:23.7km
Mag:6.2
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 13.88,AZ=248.32,PGA(V)= 39.18,PGA(NS)= 98.40,PGA(EW)= 82.85
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 23.87,AZ=125.51,PGA(V)= 17.11,PGA(NS)= 25.06,PGA(EW)= 31.76
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 34.36,AZ=127.93,PGA(V)= 15.19,PGA(NS)= 22.61,PGA(EW)= 24.47
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 36.53,AZ=134.86,PGA(V)= 15.31,PGA(NS)= 23.45,PGA(EW)= 25.06
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 39.42,AZ= 85.00,PGA(V)= 13.10,PGA(NS)= 24.11,PGA(EW)= 16.45
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 52.21,AZ=183.26,PGA(V)= 17.29,PGA(NS)= 30.33,PGA(EW)= 51.20
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 53.41,AZ=166.15,PGA(V)= 18.36,PGA(NS)= 55.99,PGA(EW)= 42.53
Stacode=TAW ,Staname=大武 ,Stalon=120.90,Stalat=22.36,Dist= 54.35,AZ= 56.46,PGA(V)=  3.77,PGA(NS)=  4.79,PGA(EW)=  4.31
Stacode=EAS ,Staname=安朔 ,Stalon=120.86,Stalat=22.38,Dist= 57.01,AZ= 61.50,PGA(V)=  3.71,PGA(NS)=  7.48,PGA(EW)=  5.86
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 68.93,AZ=341.32,PGA(V)= 13.10,PGA(NS)= 34.28,PGA(EW)= 40.44
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 70.10,AZ=152.21,PGA(V)=  4.13,PGA(NS)=  7.06,PGA(EW)=  8.02
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 73.45,AZ=100.19,PGA(V)=  4.73,PGA(NS)=  7.54,PGA(EW)=  5.44
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 77.12,AZ=188.21,PGA(V)=  9.27,PGA(NS)= 18.42,PGA(EW)= 23.75
Stacode=SCZ ,Staname=枋寮 ,Stalon=120.63,Stalat=22.37,Dist= 78.92,AZ= 68.89,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  4.25,PGA(EW)=  4.37
Stacode=TWF1,Staname=玉里 ,Stalon=121.31,Stalat=23.35,Dist= 80.27,AZ=177.18,PGA(V)=  1.91,PGA(NS)=  2.57,PGA(EW)=  3.11
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 83.72,AZ=134.91,PGA(V)=  2.75,PGA(NS)=  4.55,PGA(EW)=  4.85
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 87.32,AZ= 93.61,PGA(V)=  2.75,PGA(NS)=  4.31,PGA(EW)=  7.30
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 87.51,AZ= 97.03,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  6.10,PGA(EW)= 10.05
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 92.15,AZ=123.01,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  2.27,PGA(EW)=  2.81
Stacode=TWK1,Staname=墾丁 ,Stalon=120.81,Stalat=21.94,Dist= 93.64,AZ= 35.67,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  2.69
Stacode=SEB ,Staname=鵝鑾鼻,Stalon=120.86,Stalat=21.90,Dist= 94.88,AZ= 32.05,PGA(V)=  1.79,PGA(NS)=  4.19,PGA(EW)=  3.59
Stacode=SNW ,Staname=南灣 ,Stalon=120.75,Stalat=21.96,Dist= 95.41,AZ= 39.70,PGA(V)=  2.75,PGA(NS)=  4.97,PGA(EW)=  7.42
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 96.23,AZ=102.93,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  8.67,PGA(EW)=  5.98
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 97.11,AZ=179.04,PGA(V)=  2.57,PGA(NS)=  4.73,PGA(EW)=  3.47
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 100.69,AZ=132.70,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)=  5.20,PGA(EW)=  5.38
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 103.98,AZ=126.46,PGA(V)=  2.63,PGA(NS)=  4.91,PGA(EW)=  4.25
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 105.90,AZ= 86.35,PGA(V)=  3.23,PGA(NS)=  9.21,PGA(EW)=  8.20
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 111.10,AZ=136.22,PGA(V)=  2.33,PGA(NS)=  6.94,PGA(EW)=  7.24
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 111.44,AZ=129.25,PGA(V)=  4.13,PGA(NS)=  5.86,PGA(EW)=  7.00
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 111.71,AZ=150.88,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  5.62,PGA(EW)=  6.46
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 112.08,AZ=116.30,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  7.90,PGA(EW)=  9.51
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 117.97,AZ=186.91,PGA(V)=  5.38,PGA(NS)=  9.69,PGA(EW)= 10.11
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 121.49,AZ=189.88,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  7.42,PGA(EW)=  7.24
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 122.10,AZ=117.50,PGA(V)=  1.97,PGA(NS)=  5.38,PGA(EW)=  7.18
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 122.40,AZ=111.83,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  5.74,PGA(EW)=  4.55
Stacode=TAI ,Staname=臺南市,Stalon=120.21,Stalat=22.99,Dist= 123.73,AZ=109.13,PGA(V)=  3.71,PGA(NS)=  6.10,PGA(EW)=  6.52
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 127.30,AZ=147.57,PGA(V)=  3.89,PGA(NS)= 10.95,PGA(EW)= 11.78
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 131.59,AZ=184.36,PGA(V)=  2.33,PGA(NS)=  4.49,PGA(EW)=  4.43
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 134.07,AZ=135.87,PGA(V)=  2.75,PGA(NS)= 12.56,PGA(EW)=  5.80
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 138.74,AZ=186.92,PGA(V)=  1.97,PGA(NS)=  6.34,PGA(EW)=  6.52
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 141.28,AZ=114.04,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  7.36,PGA(EW)=  5.68
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 141.38,AZ=145.93,PGA(V)=  1.85,PGA(NS)=  6.82,PGA(EW)=  5.98
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 143.83,AZ=190.58,PGA(V)=  3.77,PGA(NS)=  8.61,PGA(EW)=  8.55
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 145.90,AZ=162.21,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  4.37,PGA(EW)=  5.62
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 146.00,AZ=145.62,PGA(V)=  2.27,PGA(NS)=  7.00,PGA(EW)=  7.36
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 147.64,AZ=129.96,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  9.33,PGA(EW)=  6.88
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 149.01,AZ=185.87,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  4.07,PGA(EW)=  4.79
Stacode=TYC ,Staname=魚池 ,Stalon=120.87,Stalat=23.91,Dist= 149.63,AZ=161.08,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  1.08
Stacode=WES ,Staname=二水 ,Stalon=120.62,Stalat=23.81,Dist= 150.71,AZ=150.46,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  2.63,PGA(EW)=  2.03
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 150.73,AZ=188.54,PGA(V)=  3.29,PGA(NS)=  7.90,PGA(EW)=  4.55
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 151.83,AZ=190.47,PGA(V)=  1.85,PGA(NS)=  6.16,PGA(EW)=  7.18
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 153.61,AZ=154.29,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  3.77,PGA(EW)=  3.29
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 157.16,AZ=154.40,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  2.81,PGA(EW)=  2.27
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.96,Stalat=24.01,Dist= 158.45,AZ=165.55,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.68
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 159.71,AZ=134.41,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  7.18,PGA(EW)=  4.73
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 163.22,AZ=189.41,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.44
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 167.07,AZ=152.12,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  7.36,PGA(EW)=  5.14
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 168.10,AZ=177.51,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  3.17,PGA(EW)=  3.95
Stacode=WWF ,Staname=霧峰 ,Stalon=120.70,Stalat=24.04,Dist= 170.11,AZ=157.17,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  2.81,PGA(EW)=  2.45
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 171.96,AZ=189.55,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  2.51,PGA(EW)=  1.56
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 174.18,AZ=141.71,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  2.81,PGA(EW)=  2.63
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 180.08,AZ=153.46,PGA(V)=  2.45,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  4.13
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 180.59,AZ=174.08,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  3.65,PGA(EW)=  2.33
Stacode=TCU ,Staname=臺中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 181.21,AZ=158.15,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  2.03,PGA(EW)=  1.56
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 185.34,AZ=154.27,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  3.77,PGA(EW)=  3.53
Stacode=WDG ,Staname=東吉島,Stalon=119.67,Stalat=23.26,Dist= 185.50,AZ=112.10,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.66,PGA(EW)=  1.08
Stacode=WDS ,Staname=東勢 ,Stalon=120.83,Stalat=24.26,Dist= 188.14,AZ=163.81,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  4.25,PGA(EW)=  4.01
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 190.66,AZ=192.54,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  5.68,PGA(EW)=  3.71
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 200.55,AZ=181.09,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  4.73,PGA(EW)=  3.17
Stacode=WYP ,Staname=外埔 ,Stalon=120.65,Stalat=24.33,Dist= 201.69,AZ=159.53,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  2.87,PGA(EW)=  1.74
Stacode=NSY ,Staname=三義 ,Stalon=120.77,Stalat=24.41,Dist= 206.44,AZ=163.50,PGA(V)=  1.91,PGA(NS)=  2.93,PGA(EW)=  3.17
Stacode=PNG ,Staname=馬公市,Stalon=119.56,Stalat=23.57,Dist= 209.87,AZ=119.67,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.62,PGA(EW)=  2.63
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 216.22,AZ=168.48,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  1.85
Stacode=NML ,Staname=苗栗市,Stalon=120.83,Stalat=24.57,Dist= 221.05,AZ=166.16,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.50
Stacode=NST ,Staname=獅頭山,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 224.40,AZ=171.24,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  1.20
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 225.64,AZ=193.49,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.14
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 226.69,AZ=180.59,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  1.85
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 230.81,AZ=190.93,PGA(V)=  1.85,PGA(NS)=  2.93,PGA(EW)=  2.57
Stacode=NJN ,Staname=竹南 ,Stalon=120.87,Stalat=24.68,Dist= 232.83,AZ=168.03,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  1.85,PGA(EW)=  1.91
Stacode=NJD ,Staname=竹東 ,Stalon=121.09,Stalat=24.74,Dist= 235.00,AZ=173.63,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  2.33
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 240.33,AZ=190.08,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  2.27
Stacode=HSN1,Staname=新竹市,Stalon=121.02,Stalat=24.78,Dist= 240.58,AZ=172.07,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.44
Stacode=HSN ,Staname=竹北市,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 246.09,AZ=172.15,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  1.74
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 259.64,AZ=176.64,PGA(V)=  1.02,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.68
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.31,Stalat=25.00,Dist= 262.62,AZ=179.17,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.50
Stacode=BAC ,Staname=新北市,Stalon=121.44,Stalat=25.00,Dist= 262.73,AZ=182.18,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  1.74,PGA(EW)=  2.03
Stacode=TAP ,Staname=臺北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 267.51,AZ=183.72,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.20
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 268.32,AZ=184.91,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.91
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 274.18,AZ=181.69,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.84
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 274.39,AZ=189.33,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  3.23,PGA(EW)=  2.99

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth. 
 If you have any questions, please contact seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2016 10 6 15:51:59.00 (UT)
 Hypocenter :  22.61 N 121.40 E  19.95 km
 ML : 6.01
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
 14.6854095 15.8648367 -25.0187054
 15.8648367 -37.1488113 -4.3469825 x 1E+16 Nt-m
 -25.0187054 -4.3469825 22.4633999
 Centroid depth : 27 km
 Mw : 5.70
 Azgap : 288.73
 Average MISFIT : 0.379 (The fit is excellent)
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 341.58/56.60/ 35.28
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 230.30/61.17/ 141.07
 
       -###########      
     --------############    
   --------------############   
  ------------------##----------  
  ---------------####------------ 
 P ------------########------------ 
  ---------############------------
 ----------###############-----------
 ---------#################----------
 -------###################----------
 -----#########  ########--------- 
  ---########## T ########-------- 
  --##########  ########-------  
   ####################------   
     #################---    
       ############      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。