Earthquake Information:

第109號 12月15日22時14分 規模5.2 臺東縣政府東北方 15.8 公里 (位於臺東縣近海) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第109號有感地震報告
發 震 時 間: 105年12月15日22時14分29.6秒
震 央 位 置: 北 緯 22.85 °
東 經 121.27 °
震 源 深 度:  11.4 公里
芮 氏 規 模:  5.2
相 對 位 置: 臺東縣政府東北方 15.8 公里 (位於臺東縣近海)

各 地 震 度 級

臺東縣地區最大震度 4級 屏東縣地區最大震度 2級 高雄市地區最大震度 1級
東 河 4 三地門 2 桃 源 1
成 功 4 九 如 1 甲 仙 1
臺東市 3 屏東市 1 旗 山 1
初 鹿 3 高雄市 1
卑 南 3
池 上 3
綠 島 2
利 稻 2
長 濱 2
太麻里 1
蘭 嶼 1
嘉義縣地區最大震度 1級 臺南市地區最大震度 1級 花蓮縣地區最大震度 1級
大 埔 1 東 山 1 光 復 1
阿里山 1 新 化 1 磯 崎 1
草 山 1 善 化 1 壽 豐 1
六 腳 1 永 康 1 鹽 寮 1
臺南市 1
佳 里 1
七 股 1
雲林縣地區最大震度 1級 嘉義市地區最大震度 1級 南投縣地區最大震度 1級
草 嶺 1 嘉義市 1 日月潭 1
古 坑 1
斗六市 1
四 湖 1
彰化縣地區最大震度 1級
二 水 1
員 林 1
大 城 1
彰化市 1

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
成功 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
東河 / 4
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
卑南 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
池上 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
初鹿 / 3
 
強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
臺東市 / 3
 
Origin Time:2016/12/15 22:14:29
Lon:121.27°E
Lat:22.85°N
Depth:11.4km
Mag:5.2
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist= 14.35,AZ=194.90,PGA(V)= 29.97,PGA(NS)= 67.11,PGA(EW)= 67.71
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 15.69,AZ= 48.29,PGA(V)=  9.63,PGA(NS)= 16.99,PGA(EW)= 23.57
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 18.24,AZ= 94.60,PGA(V)= 11.90,PGA(NS)= 21.47,PGA(EW)= 14.54
Stacode=TWG ,Staname=卑南 ,Stalon=121.08,Stalat=22.82,Dist= 19.64,AZ= 80.65,PGA(V)=  5.56,PGA(NS)= 10.11,PGA(EW)=  8.14
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 28.02,AZ=169.54,PGA(V)= 12.14,PGA(NS)= 21.59,PGA(EW)= 23.87
Stacode=LDU ,Staname=綠島 ,Stalon=121.47,Stalat=22.67,Dist= 28.13,AZ=312.98,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  3.47,PGA(EW)=  3.23
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 29.79,AZ=200.97,PGA(V)=  9.09,PGA(NS)= 24.29,PGA(EW)= 34.69
Stacode=ECL ,Staname=太麻里,Stalon=120.96,Stalat=22.60,Dist= 42.00,AZ= 48.67,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  1.62,PGA(EW)=  1.68
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 45.23,AZ=146.49,PGA(V)=  2.33,PGA(NS)=  4.01,PGA(EW)=  4.25
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 55.28,AZ=199.75,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  3.29,PGA(EW)=  4.73
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 62.20,AZ=124.01,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.56
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 65.52,AZ= 80.05,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  2.87,PGA(EW)=  2.09
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 74.20,AZ=110.42,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.96
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 79.52,AZ=123.58,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  0.96
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 80.25,AZ= 80.24,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.26
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 81.57,AZ= 76.67,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.38
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 86.06,AZ= 88.16,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  0.60
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 86.87,AZ=147.53,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.96
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 88.90,AZ=128.96,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.44
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 91.13,AZ=120.47,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.96
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 94.42,AZ=341.62,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.74,PGA(EW)=  1.74
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 95.34,AZ=193.25,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  1.08
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 96.11,AZ=105.30,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.74,PGA(EW)=  1.08
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 99.55,AZ=196.64,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.78
Stacode=KAU ,Staname=高雄市,Stalon=120.32,Stalat=22.57,Dist= 102.70,AZ= 72.41,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  1.02
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 102.85,AZ=143.94,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  2.03
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 105.52,AZ=107.70,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.38
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 107.95,AZ=101.33,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.84
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 111.81,AZ=130.04,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  2.45,PGA(EW)=  1.68
Stacode=SCL ,Staname=佳里 ,Stalon=120.20,Stalat=23.17,Dist= 115.22,AZ=108.32,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  0.84
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 116.02,AZ=192.13,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  0.72,PGA(EW)=  0.84
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 117.13,AZ=142.40,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.14
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 120.41,AZ=162.17,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.08
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 121.79,AZ=142.16,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.74,PGA(EW)=  1.38
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 125.71,AZ=105.34,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.20
Stacode=WES ,Staname=二水 ,Stalon=120.62,Stalat=23.81,Dist= 125.86,AZ=148.07,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  1.08
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 126.80,AZ=123.79,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.44
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 137.67,AZ=129.44,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.08
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 142.04,AZ=150.29,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.08
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 150.57,AZ=138.29,PGA(V)=  0.24,PGA(NS)=  0.60,PGA(EW)=  0.90
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 154.93,AZ=152.00,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.84

          

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。