Earthquake Information:

第086號 05月02日07時47分 規模5.5 花蓮縣政府東方 62.0 公里 (位於臺灣東部海域) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第086號有感地震報告
發 震 時 間: 107年 5月 2日 7時47分 6.3秒
震 央 位 置: 北 緯 24.05 °
東 經 122.23 °
震 源 深 度:  10.0 公里
芮 氏 規 模:  5.5
相 對 位 置: 花蓮縣政府東方 62.0 公里 (位於臺灣東部海域)

各 地 震 度 級

宜蘭縣地區最大震度 3級 花蓮縣地區最大震度 2級 南投縣地區最大震度 2級
南 澳 3 和 平 2 合歡山 2
蘇 澳 2 太魯閣 2 日月潭 1
羅 東 2 花蓮市 2 名 間 1
宜蘭市 2 鹽 寮 2 南投市 1
內 城 2 銅 門 2
牛 鬥 2 壽 豐 2
南 山 2 磯 崎 2
龜山島 1 光 復 2
秀 林 1
吉 安 1
西 林 1
紅 葉 1
新北市地區最大震度 2級 臺北市地區最大震度 2級 臺東縣地區最大震度 2級
五分山 2 信義區 2 長 濱 2
坪 林 1 指南宮 1 成 功 2
新 店 1 臺北市 1 利 稻 1
五 股 1 陽明山 1 池 上 1
萬 里 1 東 河 1
新北市 1 初 鹿 1
蘭 嶼 1
雲林縣地區最大震度 2級 臺中市地區最大震度 1級 桃園市地區最大震度 1級
四 湖 2 德 基 1 三 光 1
草 嶺 1 東 勢 1 中 壢 1
古 坑 1 霧 峰 1 桃園市 1
斗六市 1 臺中市 1
大 肚 1
外 埔 1
新竹縣地區最大震度 1級 苗栗縣地區最大震度 1級 新竹市地區最大震度 1級
竹 東 1 獅頭山 1 新竹市 1
竹北市 1 獅 潭 1
鯉魚潭 1
苗栗市 1
竹 南 1
基隆市地區最大震度 1級 彰化縣地區最大震度 1級 高雄市地區最大震度 1級
基隆市 1 員 林 1 桃 源 1
彰化市 1
二 水 1
大 城 1
嘉義市地區最大震度 1級
嘉義市 1

註:由於受限於電信公司之傳輸品質,各波形圖可能存有突波干擾的情形

強地動震波圖--點選放大(另開新視窗)
南澳 / 3
 
Origin Time:2018/05/02 07:47:06
Lon:122.23°E
Lat:24.05°N
Depth:10.0km
Mag:5.5
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 56.04,AZ=120.22,PGA(V)=  3.53,PGA(NS)=  6.94,PGA(EW)=  7.30
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 62.37,AZ=100.78,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  6.64,PGA(EW)=  4.37
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 62.87,AZ= 82.14,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  3.53,PGA(EW)=  3.83
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 63.21,AZ= 92.83,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.32
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 63.64,AZ=130.48,PGA(V)=  3.65,PGA(NS)=  8.31,PGA(EW)= 11.19
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 65.58,AZ= 75.41,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  5.38,PGA(EW)=  5.26
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 68.02,AZ= 82.53,PGA(V)=  2.27,PGA(NS)=  2.27,PGA(EW)=  1.85
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 71.86,AZ=148.86,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  4.79,PGA(EW)=  3.41
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 75.18,AZ= 82.61,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  6.22,PGA(EW)=  4.97
Stacode=ESF ,Staname=壽豐 ,Stalon=121.51,Stalat=23.87,Dist= 75.84,AZ= 74.57,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  2.93
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 82.67,AZ=146.23,PGA(V)=  5.50,PGA(NS)=  6.40,PGA(EW)=  6.16
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 84.17,AZ= 71.51,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  1.50
Stacode=EGS ,Staname=龜山島,Stalon=121.94,Stalat=24.84,Dist= 91.97,AZ=161.89,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.20
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 91.99,AZ=148.83,PGA(V)=  2.81,PGA(NS)=  7.00,PGA(EW)=  5.32
Stacode=TWE ,Staname=內城 ,Stalon=121.68,Stalat=24.72,Dist= 92.00,AZ=143.23,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  3.17
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 92.56,AZ=134.38,PGA(V)=  1.56,PGA(NS)=  6.64,PGA(EW)=  4.31
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 95.74,AZ=116.42,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  3.23
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 97.42,AZ= 95.92,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  2.99
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 109.85,AZ= 56.39,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.91
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 110.30,AZ=101.36,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  1.50
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 111.02,AZ=128.28,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.91
Stacode=NPL ,Staname=坪林 ,Stalon=121.71,Stalat=24.94,Dist= 111.03,AZ=152.05,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.26
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 113.54,AZ= 44.08,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  2.21,PGA(EW)=  2.75
Stacode=NHD ,Staname=新店 ,Stalon=121.55,Stalat=24.90,Dist= 116.18,AZ=144.08,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.50
Stacode=TWA ,Staname=指南宮,Stalon=121.59,Stalat=24.98,Dist= 120.90,AZ=147.93,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.62
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 121.52,AZ=158.23,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  4.91,PGA(EW)=  4.31
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 128.05,AZ=148.71,PGA(V)=  2.93,PGA(NS)=  3.05,PGA(EW)=  3.11
Stacode=NOU ,Staname=基隆市,Stalon=121.77,Stalat=25.15,Dist= 129.80,AZ=159.33,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  1.32
Stacode=TAP ,Staname=臺北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 130.72,AZ=146.53,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  2.09,PGA(EW)=  2.27
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 135.41,AZ= 81.94,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  1.08
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 136.99,AZ= 39.45,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  2.57
Stacode=NJD ,Staname=竹東 ,Stalon=121.09,Stalat=24.74,Dist= 137.97,AZ=123.25,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  2.45,PGA(EW)=  1.85
Stacode=NST ,Staname=獅頭山,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 139.03,AZ=117.35,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.32
Stacode=NWR ,Staname=萬里 ,Stalon=121.66,Stalat=25.20,Dist= 139.65,AZ=155.80,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  0.96
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.31,Stalat=25.00,Dist= 140.11,AZ=138.35,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  2.03
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 141.76,AZ=145.02,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  1.02
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 143.03,AZ=112.16,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  2.15,PGA(EW)=  1.62
Stacode=WDS ,Staname=東勢 ,Stalon=120.83,Stalat=24.26,Dist= 143.59,AZ= 99.13,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  1.02
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 145.53,AZ=134.11,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  2.03,PGA(EW)=  1.56
Stacode=HSN1,Staname=新竹市,Stalon=121.02,Stalat=24.78,Dist= 146.47,AZ=123.28,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.14
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 147.65,AZ= 44.09,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  1.02
Stacode=HSN ,Staname=竹北市,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 149.88,AZ=124.96,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.50
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.78,Stalat=24.35,Dist= 150.33,AZ=102.50,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.90
Stacode=NJN ,Staname=竹南 ,Stalon=120.87,Stalat=24.68,Dist= 154.23,AZ=116.93,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.32
Stacode=WWF ,Staname=霧峰 ,Stalon=120.70,Stalat=24.04,Dist= 155.34,AZ= 89.59,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.20
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 155.56,AZ= 51.94,PGA(V)=  0.90,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  0.90
Stacode=TCU ,Staname=臺中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 157.07,AZ= 93.75,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.02
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 157.24,AZ= 82.87,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.20
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 158.11,AZ= 84.13,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  1.14
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 165.61,AZ= 72.26,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.38
Stacode=WES ,Staname=二水 ,Stalon=120.62,Stalat=23.81,Dist= 165.85,AZ= 80.71,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.79,PGA(EW)=  1.08
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 167.73,AZ= 86.50,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  2.45,PGA(EW)=  1.56
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 169.73,AZ= 91.08,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  2.33,PGA(EW)=  2.33
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 169.91,AZ= 93.06,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  2.27,PGA(EW)=  2.39
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 173.45,AZ= 76.40,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  1.56
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 175.83,AZ= 77.71,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.74
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 178.76,AZ= 56.45,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.54
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 192.86,AZ= 71.35,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.14,PGA(EW)=  0.96
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 198.24,AZ= 83.86,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  2.03,PGA(EW)=  2.09
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 208.47,AZ= 77.22,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  2.03,PGA(EW)=  2.99
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 233.45,AZ= 17.04,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  1.38,PGA(EW)=  1.26

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth. 
 If you have any questions, please contact seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2018 5 1 23:47: 6.00 (UT)
 Hypocenter :  24.05 N 122.23 E  10.00 km
 ML : 5.50
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
 -3.2172616  0.3006407  2.9397092
  0.3006407  0.2040712 -2.4823251 x 1E+16 Nt-m
  2.9397092 -2.4823251  3.0131903
 Centroid depth : 25 km
 Mw : 5.07
 Azgap : 251.52
 Average MISFIT : 0.464 (The fit is good   )
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 284.46/25.19/ 131.91
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 59.70/71.53/ 72.56
 
       ------------      
     --------------------    
   ------############--------   
  ---#####################------  
  -###########################---# 
 -#########  #################-### 
 ########### T ###############-----##
 ###########  #############-------##
 ########################-----------#
 ####################---------------#
 ###############------------------- 
  ########------------------------ 
  ------------------  ---------  
   ---------------- P -------   
     -------------  ----    
       ------------      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。