Jump to Main content area

 

CHART

5/11 20:35 ML 3.5 23.65N 120.75E, i.e. 29.2 km SE of Nantou County
5/11 20:35 M<sub>L</sub> 3.5 23.65N 120.75E, i.e. 29.2 km SE of Nantou County
TEXT
CWB EARTHQUAKE REPORT

Earthquake No.: NONE

Origin time (Taiwan Standard Time: GMT+08:00): 5/11/2020 20:35: 7.5

Location: 23.65N 120.75E, i.e. 29.2 km SE of Nantou County

Depth : 13.7 km

Magnitude(ML): 3.5

Intensity :
Caoling, Yunlin County 2
Gukeng, Yunlin County 2
Douliu City, Yunlin County 2
Fanlu, Chiayi County 2
Erlin, Changhua County 2
Yushan, Nantou County 2
Changhua City, Changhua County 2
Xinyi Township, Nantou County 1
Alishan, Chiayi County 1
Zhushan, Nantou County 1
Mingjian, Nantou County 1
Chiayi City 1
Tuku, Yunlin County 1
Dacheng, Changhua County 1
Shuilin, Yunlin County 1
Qigu, Tainan City 1
Details
  • Earthquake Information