Earthquake Information:

第008號 02月04日21時56分 規模5.8 花蓮縣政府東北方 21.7 公里 (位於花蓮縣近海) 


中央氣象局有感地震報告
中央氣象局地震測報中心 第008號有感地震報告
發 震 時 間: 107年 2月 4日21時56分40.6秒
震 央 位 置: 北 緯 24.15 °
東 經 121.74 °
震 源 深 度:  10.6 公里
芮 氏 規 模:  5.8
相 對 位 置: 花蓮縣政府東北方 21.7 公里 (位於花蓮縣近海)

各 地 震 度 級

花蓮縣地區最大震度 5級 宜蘭縣地區最大震度 5級 南投縣地區最大震度 4級
太魯閣 5 南 澳 5 合歡山 4
和 平 5 南 山 4 日月潭 3
花蓮市 4 牛 鬥 4 埔 里 2
鹽 寮 4 羅 東 4 名 間 2
壽 豐 4 宜蘭市 4 南投市 2
秀 林 3 蘇 澳 3 魚 池 1
吉 安 3 內 城 3
銅 門 3 龜山島 2
西 林 3
磯 崎 3
光 復 3
紅 葉 2
玉 里 1
臺中市地區最大震度 3級 桃園市地區最大震度 3級 新北市地區最大震度 3級
德 基 3 三 光 3 五分山 3
東 勢 2 中 壢 2 三貂角 2
臺中市 2 桃園市 2 五 股 2
霧 峰 2 貢 寮 2
大 肚 2 萬 里 2
外 埔 2 新北市 2
石 門 2
坪 林 2
新 店 2
彰化縣地區最大震度 3級 臺北市地區最大震度 3級 雲林縣地區最大震度 3級
員 林 3 信義區 3 斗六市 3
彰化市 2 指南宮 2 四 湖 3
二 水 2 臺北市 2 草 嶺 2
大 城 2 陽明山 1 古 坑 2
新竹縣地區最大震度 3級 苗栗縣地區最大震度 2級 臺東縣地區最大震度 2級
竹 東 3 獅頭山 2 長 濱 2
竹北市 2 鯉魚潭 2 成 功 2
三 義 2 池 上 2
苗栗市 2 利 稻 1
獅 潭 2 臺東市 1
竹 南 2 初 鹿 1
東 河 1
蘭 嶼 1
基隆市地區最大震度 2級 新竹市地區最大震度 2級 嘉義縣地區最大震度 2級
基隆市 2 新竹市 2 阿里山 2
草 山 2
六 腳 2
大 埔 1
嘉義市地區最大震度 2級 臺南市地區最大震度 2級 高雄市地區最大震度 1級
嘉義市 2 佳 里 2 桃 源 1
東 山 1 旗 山 1
新 化 1 甲 仙 1
楠 西 1
永 康 1
臺南市 1
七 股 1
善 化 1
屏東縣地區最大震度 1級 澎湖縣地區最大震度 1級
三地門 1 馬公市 1
九 如 1
屏東市 1
Origin Time:2018/02/04 21:56:40
Lon:121.74°E
Lat:24.15°N
Depth:10.6km
Mag:5.8
Stacode=ETL ,Staname=太魯閣,Stalon=121.62,Stalat=24.16,Dist= 12.29,AZ= 93.89,PGA(V)= 43.19,PGA(NS)= 170.12,PGA(EW)= 112.99
Stacode=TWD ,Staname=秀林 ,Stalon=121.60,Stalat=24.08,Dist= 16.09,AZ= 61.34,PGA(V)= 11.96,PGA(NS)=  9.87,PGA(EW)= 12.56
Stacode=EHP ,Staname=和平 ,Stalon=121.75,Stalat=24.31,Dist= 17.38,AZ=181.79,PGA(V)= 167.73,PGA(NS)= 157.74,PGA(EW)= 144.64
Stacode=HWA ,Staname=花蓮市,Stalon=121.61,Stalat=23.98,Dist= 23.51,AZ= 34.26,PGA(V)= 12.62,PGA(NS)= 30.99,PGA(EW)= 32.36
Stacode=EGA ,Staname=吉安 ,Stalon=121.56,Stalat=23.97,Dist= 26.94,AZ= 43.08,PGA(V)= 12.56,PGA(NS)= 14.89,PGA(EW)= 19.38
Stacode=ENA ,Staname=南澳 ,Stalon=121.75,Stalat=24.43,Dist= 30.48,AZ=181.02,PGA(V)= 55.51,PGA(NS)= 189.80,PGA(EW)= 215.52
Stacode=EYL ,Staname=鹽寮 ,Stalon=121.60,Stalat=23.90,Dist= 30.92,AZ= 27.78,PGA(V)= 15.07,PGA(NS)= 39.06,PGA(EW)= 37.57
Stacode=ETM ,Staname=銅門 ,Stalon=121.49,Stalat=23.97,Dist= 32.73,AZ= 51.21,PGA(V)= 12.92,PGA(NS)= 20.04,PGA(EW)= 22.67
Stacode=WHF ,Staname=合歡山,Stalon=121.27,Stalat=24.14,Dist= 47.89,AZ= 89.05,PGA(V)= 13.40,PGA(NS)= 25.24,PGA(EW)= 38.16
Stacode=ESL ,Staname=西林 ,Stalon=121.44,Stalat=23.81,Dist= 48.52,AZ= 39.33,PGA(V)=  4.91,PGA(NS)=  9.39,PGA(EW)= 11.90
Stacode=NNS ,Staname=南山 ,Stalon=121.38,Stalat=24.44,Dist= 48.60,AZ=130.82,PGA(V)=  9.99,PGA(NS)= 30.39,PGA(EW)= 23.57
Stacode=TWC ,Staname=蘇澳 ,Stalon=121.86,Stalat=24.61,Dist= 52.02,AZ=193.05,PGA(V)=  8.14,PGA(NS)= 18.84,PGA(EW)= 19.50
Stacode=EGC ,Staname=磯崎 ,Stalon=121.55,Stalat=23.71,Dist= 52.96,AZ= 22.15,PGA(V)=  6.94,PGA(NS)= 15.25,PGA(EW)= 11.25
Stacode=ENT ,Staname=牛鬥 ,Stalon=121.57,Stalat=24.64,Dist= 56.59,AZ=162.26,PGA(V)= 13.88,PGA(NS)= 59.46,PGA(EW)= 43.79
Stacode=NLD ,Staname=羅東 ,Stalon=121.77,Stalat=24.67,Dist= 57.96,AZ=182.92,PGA(V)= 23.51,PGA(NS)= 55.99,PGA(EW)= 49.65
Stacode=EGF ,Staname=光復 ,Stalon=121.48,Stalat=23.68,Dist= 58.07,AZ= 27.25,PGA(V)=  6.52,PGA(NS)= 13.46,PGA(EW)= 14.72
Stacode=TWT ,Staname=德基 ,Stalon=121.16,Stalat=24.25,Dist= 60.13,AZ=100.43,PGA(V)=  5.68,PGA(NS)= 18.24,PGA(EW)= 10.77
Stacode=ILA ,Staname=宜蘭市,Stalon=121.76,Stalat=24.76,Dist= 67.89,AZ=181.07,PGA(V)=  7.18,PGA(NS)= 17.47,PGA(EW)= 27.34
Stacode=NSK ,Staname=三光 ,Stalon=121.37,Stalat=24.67,Dist= 69.42,AZ=146.58,PGA(V)=  4.43,PGA(NS)=  9.57,PGA(EW)=  6.76
Stacode=WPL ,Staname=埔里 ,Stalon=120.96,Stalat=24.01,Dist= 81.42,AZ= 79.17,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  4.79,PGA(EW)=  3.17
Stacode=EHY ,Staname=紅葉 ,Stalon=121.33,Stalat=23.50,Dist= 83.22,AZ= 30.59,PGA(V)=  1.91,PGA(NS)=  2.99,PGA(EW)=  2.45
Stacode=NHD ,Staname=新店 ,Stalon=121.55,Stalat=24.90,Dist= 85.46,AZ=166.96,PGA(V)=  2.27,PGA(NS)=  3.65,PGA(EW)=  3.65
Stacode=NPL ,Staname=坪林 ,Stalon=121.71,Stalat=24.94,Dist= 87.30,AZ=177.91,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)=  3.17,PGA(EW)=  3.95
Stacode=SML ,Staname=日月潭,Stalon=120.91,Stalat=23.88,Dist= 90.07,AZ= 70.67,PGA(V)=  1.97,PGA(NS)=  8.20,PGA(EW)=  6.16
Stacode=NST ,Staname=獅頭山,Stalon=121.01,Stalat=24.63,Dist= 91.49,AZ=125.43,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  3.47,PGA(EW)=  2.81
Stacode=NJD ,Staname=竹東 ,Stalon=121.09,Stalat=24.74,Dist= 92.84,AZ=134.28,PGA(V)=  3.95,PGA(NS)=  9.03,PGA(EW)=  9.69
Stacode=TWA ,Staname=指南宮,Stalon=121.59,Stalat=24.98,Dist= 92.89,AZ=170.49,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  3.65,PGA(EW)=  3.05
Stacode=TYC ,Staname=魚池 ,Stalon=120.87,Stalat=23.91,Dist= 92.96,AZ= 73.00,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  1.56,PGA(EW)=  1.50
Stacode=WDS ,Staname=東勢 ,Stalon=120.83,Stalat=24.26,Dist= 93.52,AZ= 97.34,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  4.67,PGA(EW)=  3.35
Stacode=NSD ,Staname=獅潭 ,Stalon=120.92,Stalat=24.54,Dist= 93.98,AZ=117.31,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  3.11,PGA(EW)=  2.69
Stacode=ECB ,Staname=長濱 ,Stalon=121.45,Stalat=23.32,Dist= 97.10,AZ= 17.88,PGA(V)=  2.39,PGA(NS)=  3.35,PGA(EW)=  3.47
Stacode=TWB1,Staname=三貂角,Stalon=122.00,Stalat=25.01,Dist= 98.24,AZ=195.15,PGA(V)=  1.14,PGA(NS)=  2.51,PGA(EW)=  2.45
Stacode=BAC ,Staname=新北市,Stalon=121.44,Stalat=25.00,Dist= 98.66,AZ=161.95,PGA(V)=  3.71,PGA(NS)=  7.12,PGA(EW)=  7.00
Stacode=TWF1,Staname=玉里 ,Stalon=121.31,Stalat=23.35,Dist= 99.20,AZ= 26.77,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  1.08
Stacode=NGL ,Staname=貢寮 ,Stalon=121.92,Stalat=25.04,Dist= 99.98,AZ=190.45,PGA(V)=  1.85,PGA(NS)=  3.59,PGA(EW)=  2.81
Stacode=TWQ1,Staname=鯉魚潭,Stalon=120.78,Stalat=24.35,Dist= 100.15,AZ=102.51,PGA(V)=  3.17,PGA(NS)=  5.32,PGA(EW)=  3.71
Stacode=NHY ,Staname=信義區,Stalon=121.57,Stalat=25.04,Dist= 100.16,AZ=169.84,PGA(V)=  5.44,PGA(NS)= 11.55,PGA(EW)=  7.42
Stacode=TAP ,Staname=臺北市,Stalon=121.51,Stalat=25.04,Dist= 100.92,AZ=166.68,PGA(V)=  3.17,PGA(NS)=  6.70,PGA(EW)=  4.01
Stacode=HSN1,Staname=新竹市,Stalon=121.02,Stalat=24.78,Dist= 101.21,AZ=133.40,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)=  4.19,PGA(EW)=  6.22
Stacode=NWF ,Staname=五分山,Stalon=121.78,Stalat=25.07,Dist= 102.09,AZ=182.11,PGA(V)=  3.95,PGA(NS)= 19.44,PGA(EW)= 13.94
Stacode=NSY ,Staname=三義 ,Stalon=120.77,Stalat=24.41,Dist= 103.12,AZ=106.45,PGA(V)=  1.97,PGA(NS)=  4.19,PGA(EW)=  2.81
Stacode=NTY ,Staname=桃園市,Stalon=121.31,Stalat=25.00,Dist= 103.77,AZ=154.75,PGA(V)=  2.99,PGA(NS)=  6.04,PGA(EW)=  7.60
Stacode=NML ,Staname=苗栗市,Stalon=120.83,Stalat=24.57,Dist= 103.83,AZ=116.23,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  3.41,PGA(EW)=  2.93
Stacode=HSN ,Staname=竹北市,Stalon=121.01,Stalat=24.83,Dist= 105.35,AZ=135.43,PGA(V)=  2.63,PGA(NS)=  4.97,PGA(EW)=  5.14
Stacode=NCU ,Staname=中壢 ,Stalon=121.19,Stalat=24.97,Dist= 106.19,AZ=148.41,PGA(V)=  2.93,PGA(NS)=  7.36,PGA(EW)=  5.14
Stacode=NJN ,Staname=竹南 ,Stalon=120.87,Stalat=24.68,Dist= 106.44,AZ=123.68,PGA(V)=  2.27,PGA(NS)=  4.97,PGA(EW)=  4.55
Stacode=WWF ,Staname=霧峰 ,Stalon=120.70,Stalat=24.04,Dist= 106.95,AZ= 83.58,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)=  5.44,PGA(EW)=  6.52
Stacode=TCU ,Staname=臺中市,Stalon=120.68,Stalat=24.15,Dist= 107.69,AZ= 89.71,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  2.57,PGA(EW)=  4.79
Stacode=TWS1,Staname=五股 ,Stalon=121.42,Stalat=25.10,Dist= 110.20,AZ=162.88,PGA(V)=  2.33,PGA(NS)=  4.13,PGA(EW)=  2.93
Stacode=NOU ,Staname=基隆市,Stalon=121.77,Stalat=25.15,Dist= 110.65,AZ=181.55,PGA(V)=  2.87,PGA(NS)=  2.51,PGA(EW)=  4.55
Stacode=WNT ,Staname=名間 ,Stalon=120.69,Stalat=23.88,Dist= 111.16,AZ= 74.16,PGA(V)=  1.44,PGA(NS)=  3.11,PGA(EW)=  2.99
Stacode=WNT1,Staname=南投市,Stalon=120.68,Stalat=23.91,Dist= 111.51,AZ= 75.98,PGA(V)=  3.05,PGA(NS)=  3.53,PGA(EW)=  2.81
Stacode=WYP ,Staname=外埔 ,Stalon=120.65,Stalat=24.33,Dist= 112.56,AZ=100.35,PGA(V)=  1.68,PGA(NS)=  3.83,PGA(EW)=  4.01
Stacode=ANP ,Staname=陽明山,Stalon=121.53,Stalat=25.18,Dist= 116.36,AZ=169.25,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  2.45,PGA(EW)=  1.74
Stacode=NWR ,Staname=萬里 ,Stalon=121.66,Stalat=25.20,Dist= 116.84,AZ=175.85,PGA(V)=  1.38,PGA(NS)=  4.07,PGA(EW)=  3.05
Stacode=ALS ,Staname=阿里山,Stalon=120.81,Stalat=23.51,Dist= 118.51,AZ= 53.11,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  3.11,PGA(EW)=  3.65
Stacode=WYL ,Staname=員林 ,Stalon=120.58,Stalat=23.96,Dist= 120.20,AZ= 79.91,PGA(V)=  3.65,PGA(NS)=  8.67,PGA(EW)=  6.52
Stacode=WES ,Staname=二水 ,Stalon=120.62,Stalat=23.81,Dist= 120.58,AZ= 71.82,PGA(V)=  2.09,PGA(NS)=  3.71,PGA(EW)=  2.93
Stacode=WDD ,Staname=大肚 ,Stalon=120.56,Stalat=24.13,Dist= 120.63,AZ= 89.16,PGA(V)=  2.09,PGA(NS)=  6.10,PGA(EW)=  4.91
Stacode=WCH ,Staname=彰化市,Stalon=120.56,Stalat=24.08,Dist= 120.89,AZ= 86.38,PGA(V)=  2.69,PGA(NS)=  4.79,PGA(EW)=  7.48
Stacode=CHK ,Staname=成功 ,Stalon=121.37,Stalat=23.10,Dist= 122.60,AZ= 17.98,PGA(V)=  1.32,PGA(NS)=  3.17,PGA(EW)=  3.17
Stacode=CHN5,Staname=草嶺 ,Stalon=120.68,Stalat=23.60,Dist= 124.70,AZ= 60.56,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  5.20,PGA(EW)=  7.06
Stacode=NSM ,Staname=石門 ,Stalon=121.59,Stalat=25.29,Dist= 126.93,AZ=172.90,PGA(V)=  2.03,PGA(NS)=  3.29,PGA(EW)=  2.03
Stacode=ECS ,Staname=池上 ,Stalon=121.22,Stalat=23.10,Dist= 128.55,AZ= 24.60,PGA(V)=  1.20,PGA(NS)=  2.39,PGA(EW)=  2.81
Stacode=ELD ,Staname=利稻 ,Stalon=121.03,Stalat=23.19,Dist= 129.46,AZ= 34.47,PGA(V)=  1.08,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.56
Stacode=WGK ,Staname=古坑 ,Stalon=120.57,Stalat=23.68,Dist= 130.13,AZ= 66.63,PGA(V)=  2.51,PGA(NS)=  5.03,PGA(EW)=  6.40
Stacode=WDL ,Staname=斗六市,Stalon=120.54,Stalat=23.72,Dist= 131.82,AZ= 68.53,PGA(V)=  2.15,PGA(NS)=  9.27,PGA(EW)=  5.50
Stacode=EDH ,Staname=東河 ,Stalon=121.30,Stalat=22.97,Dist= 138.04,AZ= 18.94,PGA(V)=  0.60,PGA(NS)=  1.32,PGA(EW)=  1.20
Stacode=CHN4,Staname=草山 ,Stalon=120.59,Stalat=23.35,Dist= 146.87,AZ= 52.93,PGA(V)=  1.26,PGA(NS)=  4.55,PGA(EW)=  3.35
Stacode=STY ,Staname=桃源 ,Stalon=120.77,Stalat=23.16,Dist= 148.22,AZ= 42.30,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.50,PGA(EW)=  1.14
Stacode=WTC ,Staname=大城 ,Stalon=120.29,Stalat=23.86,Dist= 151.42,AZ= 77.79,PGA(V)=  1.50,PGA(NS)=  3.77,PGA(EW)=  3.83
Stacode=CHY ,Staname=嘉義市,Stalon=120.43,Stalat=23.50,Dist= 151.97,AZ= 61.50,PGA(V)=  1.74,PGA(NS)=  4.07,PGA(EW)=  4.73
Stacode=WTP ,Staname=大埔 ,Stalon=120.62,Stalat=23.24,Dist= 152.20,AZ= 48.70,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  1.20
Stacode=ECU ,Staname=初鹿 ,Stalon=121.09,Stalat=22.86,Dist= 157.71,AZ= 24.97,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.78,PGA(EW)=  0.84
Stacode=TWL ,Staname=東山 ,Stalon=120.50,Stalat=23.26,Dist= 160.22,AZ= 52.19,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.97
Stacode=CHN1,Staname=楠西 ,Stalon=120.53,Stalat=23.19,Dist= 163.71,AZ= 49.21,PGA(V)=  0.78,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.02
Stacode=WSF ,Staname=四湖 ,Stalon=120.23,Stalat=23.64,Dist= 164.34,AZ= 69.72,PGA(V)=  1.97,PGA(NS)=  9.33,PGA(EW)=  5.20
Stacode=TTN ,Staname=臺東市,Stalon=121.15,Stalat=22.75,Dist= 166.15,AZ= 21.23,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  0.84
Stacode=SGS ,Staname=甲仙 ,Stalon=120.59,Stalat=23.08,Dist= 167.01,AZ= 44.78,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  1.26,PGA(EW)=  1.14
Stacode=CHN7,Staname=六腳 ,Stalon=120.24,Stalat=23.48,Dist= 170.14,AZ= 64.25,PGA(V)=  0.96,PGA(NS)=  4.19,PGA(EW)=  2.87
Stacode=CHN3,Staname=新化 ,Stalon=120.36,Stalat=23.08,Dist= 184.33,AZ= 49.76,PGA(V)=  0.72,PGA(NS)=  1.97,PGA(EW)=  1.56
Stacode=SSH ,Staname=善化 ,Stalon=120.29,Stalat=23.14,Dist= 186.20,AZ= 52.89,PGA(V)=  0.66,PGA(NS)=  1.62,PGA(EW)=  1.79
Stacode=SCL ,Staname=佳里 ,Stalon=120.20,Stalat=23.17,Dist= 190.92,AZ= 55.47,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  3.05
Stacode=SSD ,Staname=三地門,Stalon=120.64,Stalat=22.74,Dist= 192.27,AZ= 35.90,PGA(V)=  0.48,PGA(NS)=  0.90,PGA(EW)=  0.60
Stacode=TAI1,Staname=永康 ,Stalon=120.24,Stalat=23.04,Dist= 197.07,AZ= 51.30,PGA(V)=  0.84,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.74
Stacode=TWM1,Staname=旗山 ,Stalon=120.43,Stalat=22.82,Dist= 199.13,AZ= 42.33,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  0.84,PGA(EW)=  0.78
Stacode=SCK ,Staname=七股 ,Stalon=120.09,Stalat=23.15,Dist= 202.36,AZ= 56.67,PGA(V)=  0.42,PGA(NS)=  1.68,PGA(EW)=  1.85
Stacode=TAI ,Staname=臺南市,Stalon=120.21,Stalat=22.99,Dist= 202.73,AZ= 50.78,PGA(V)=  1.62,PGA(NS)=  1.20,PGA(EW)=  1.02
Stacode=SGL ,Staname=九如 ,Stalon=120.50,Stalat=22.72,Dist= 202.88,AZ= 38.84,PGA(V)=  0.36,PGA(NS)=  0.96,PGA(EW)=  1.44
Stacode=SPT ,Staname=屏東市,Stalon=120.50,Stalat=22.68,Dist= 207.14,AZ= 38.00,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  1.08,PGA(EW)=  0.90
Stacode=PNG ,Staname=馬公市,Stalon=119.56,Stalat=23.57,Dist= 231.33,AZ= 73.72,PGA(V)=  0.54,PGA(NS)=  1.02,PGA(EW)=  0.96
Stacode=LAY ,Staname=蘭嶼 ,Stalon=121.56,Stalat=22.04,Dist= 234.81,AZ= 4.64,PGA(V)=  0.30,PGA(NS)=  1.44,PGA(EW)=  1.02

          
 ********************************************************************
 Following is a moment-tensor solution derived from inversion of
 CWBSN_BB waveforms. An image file containing all the used waveforms
 and misfit distribution with respect to depth. 
 If you have any questions, please contact seismological center of CWB.
 ********************************************************************
 
 CWB Early Automatic Report (EAR) : 
 Origin Time : 2018 2 4 13:56:41.00 (UT)
 Hypocenter :  24.15 N 121.83 E  15.97 km
 ML : 5.86
                         
 CWBSN_BB moment-tensor solution :        
 -76.1684265 22.3190937 110.1674118
 22.3190937 33.1161194 -81.2826920 x 1E+16 Nt-m
 110.1674118 -81.2826920 43.0523033
 Centroid depth : 17 km
 Mw : 6.06
 Azgap : 184.32
 Average MISFIT : 0.434 (The fit is good   )
 
 Best double couple solutions : 
 nodal plane(1) strike/dip/slip: 294.18/19.71/ 149.03
 nodal plane(2) strike/dip/slip: 53.65/80.01/ 72.93
 
       ------------      
     ---------#----------    
   --##################------   
  --#######################----#  
  ########  #################-### 
 ######### T ###############----### 
 ##########  #############--------##
 #######################-----------##
 ####################---------------#
 #################------------------#
 #############--------------------- 
  ########------------  --------- 
  ##----------------- P --------  
   -----------------  ------   
     --------------------    
       ------------      

        
說明 KMZ檔案下載<請按右鍵另存目標>
使用者請事先安裝Google Earth軟體,下載本局提供之KMZ檔案,即可以圖層介面互動展示本局有感地震報告。
KMZ檔案內容將包括地震參數、等震度圖、各地即時強地動震波圖等詳細資料。