Jump to Main content area

手機導覽

CHART

008 1/31 6:14 ML 4 24.40N 121.86E, i.e. 37.8 km SE of Yilan County
1/31 6:14 M<sub>L</sub> 4 24.40N 121.86E, i.e. 37.8 km SE of Yilan County
TEXT
CWB EARTHQUAKE REPORT

Earthquake No.: 108008

Origin time (Taiwan Standard Time: GMT+08:00): 1/31/2019 6:14: 3.1

Location: 24.40N 121.86E, i.e. 37.8 km SE of Yilan County

Depth : 24.6 km

Magnitude(ML): 4.0

Intensity :
Wuta, Yilan County 3
Nan-ao, Yilan County 3
Heping, Hualien County 2
Su-ao, Yilan County 2
Niudou, Yilan County 2
Aohua, Yilan County 1
Dongshan, Yilan County 1
Taroko, Hualien County 1
Yilan City, Yilan County 1
Xibao, Hualien County 1
Nanshan, Yilan County 1
Datong, Yilan County 1
Hehuanshan, Nantou County 1
Xindian, New Taipei City 1
Wufenshan, New Taipei City 1
Details
 • Earthquake Information
 • Intensity Scale
 • Waveform(Acc)
 • Waveform(Vel)
 • Parameter
  Origin Time:2019/01/31 06:14:03
  Lon:121.86°E
  Lat:24.40°N
  Depth:24.6km
  Mag:4.0
  Stacode=EWT ,Staname=Wuta ,St
 • CMT
 • KMZ